‘ส.ส.อนุสรี’ ร่วมเสวนา กมธ.จัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในสถานการณ์โควิด-19

Sharing

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ประธานอนุกรรมาธิการการแรงงานด้านติดตามศึกษานโยบายแรงงาน และโฆษกคณะกรรมาธิการการแรงงาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ร่วมเสวนา ในหัวข้อ “การบริหารงบประมาณในสถานการณ์โควิด-19 เพื่อตอบสนองความต้องการและการมีส่วนร่วมของประชาชนแบบบูรณาการ” ณ การเคหะแห่งชาติโครงการบ้านเคหะฉลองกรุง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะกรรมาธิการการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ โดยมี ส.ส.สุรทิน พิจารณ์ รองประธานคณะกรรมาธิการเป็นประธานเปิดงาน และ ส.ส.ศิริพงษ์ รัสมี เป็นผู้กล่าวรายงานในฐานะเจ้าของพื้นที่ มีประชาชนชาวเขตหนองจอกกว่า 200 คน ร่วมรับฟัง โดยเน้นประเด็นการรับรู้ข่าวสารจากสื่อสารประเภทต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ สื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ในการติดตามข่าวสารข้อมูลทางการเมือง นักการเมือง พรรคการเมือง และติดตามการใช้งบประมาณ เพื่อสร้างการรับรู้และป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอม (Fake News) และให้ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างมีวิจารณญาณ ในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียอีกด้วย


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img