รมว.กระทรวงแรงงาน เร่ง Re-Skill Up-Skill กลุ่มได้รับผลกระทบจากภาคท่องเที่ยว

Sharing

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน (Up-Skill) ปรับระดับฝีมือแรงงาน (Re-Skill)  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ให้มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ จากนโยบายของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ให้ความสำคัญกับการออกมาตรการเพื่อดูแลแรงงานและรักษาการจ้างงานในช่วงที่เศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งกระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และภายใต้การนำของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยผู้ประกอบกิจการ และแรงงานภาคการท่องเที่ยว ให้ได้รับโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราชมีศักยภาพทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาจังหวัดให้เกิดการขยายตัวทั้งในส่วนของภาคธุรกิจ ชุมชน และประชาชน จากนโยบายดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับบริบทของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้านการท่องเที่ยว สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ได้นำนโยบายมาสู่การปฏิบัติ จึงได้จัดฝึกอบรม หลักสูตร บาริสต้ามืออาชีพ ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ในระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม  2564 ณ สถาบันฯ 22 นครศรีธรรมราช โดยมีผู้ประกอบกิจการ และผู้สนใจจะประกอบอาชีพในธุรกิจร้านอาหารและร้านกาแฟ จำนวน 22 คน

 

นางสาวสุขศรี  ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันฯ 22 นครศรีธรรมราช มีภารกิจหลักในการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในทุกอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการและประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญขององค์กรในการขับเคลื่อนไปสู่การเติบโต และสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ต่อไป ผู้สนใจเข้ารับการพัฒนาทักษะฝีมือกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 79 หมู่ที่ 1 ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 หมายเลขโทรศัพท์ 0 7580 9583 หรือติดตามข่าวสารการรับสมัครฝึกอบรมได้ที่ Facebook สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img