แรงงาน จับมือ 5 เสือ สมุทรสงคราม ตรวจแคมป์คนงาน ควบคุมป้องกันโควิด-๑๙ ระบาดอย่างเคร่งครัด

Sharing

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ร่วมกับ นายพูลโชค โตประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สมุทรสงคราม นางระพีพรรณ รัตนบริหาร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ แคมป์ก่อสร้าง จำนวน 2 แห่ง จุดแรกที่ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงกุลการโยธา มีแรงงานไทย 18 คน และจุดที่สองที่ โครงการก่อสร้างศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 จังหวัดสมุทรสงคราม โดย บริษัท เค พี วาย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด มีแรงงานไทย 15 คน และต่างด้าว 35 คน และได้แจกเอกสารประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 กลายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอน รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข DMHTT อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ นางระพีพรรณ รัตนบริหาร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามได้ ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการ กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของลูกจ้างในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2665 ส่วนนางอัจฉรา เราจุติธรรม จัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบ เจล แอลกอฮอล์ แมส และที่เกี่ยวข้องให้กับคนงานกลุ่มดังกล่าวด้วย
นางรภัสสา กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กลายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอนในหลายประเทศทั่วโลกเริ่มทวีความรุนแรง และพบการติดเชื้อในกลุ่มผู้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงาน และท่านบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้กำชับให้แรงงานจังหวัดร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าไปตรวจเยี่ยมกำกับดูแล ตรวจสอบ พร้อมทั้งขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการ แคมป์ก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข DMHTT อย่างเคร่งครัด การลงพื้นที่ในครั้งนี้ จึงเป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่นายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบการเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 กลายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอนมีความรุนแรงภายในประเทศไทย รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข DMHTT อย่างเคร่งครัด รวมทั้งขอความร่วมมือให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานปฏิบัติตนตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดงดการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของของโควิด-19 ในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วย


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img