ตรีนุช ดัน กศน.จับมือภาคีเครือข่าย ใช้ตลาดนำการผลิต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ในพื้นที่สระแก้ว ในรูปแบบ“SAKAEO MODEL by กศน.”

Sharing

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการศึกษาด้านอาชีพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานระหว่างสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และภาคีเครือข่าย พร้อมด้วย นายณัฐวัฒน์ ธีรทัศน์ธำรงค์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. และนายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชน กว่า1,300 คน ให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิดและลงนามความร่วมมือฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง กล่าวว่า ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 หรือการจัดการศึกษาเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาตนเอง การพัฒนาทักษะอาชีพ และการพัฒนาทักษะฝีมือ ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นให้คนไทยได้รับการพัฒนาการศึกษาทุกช่วงวัย ในทุกสถานที่ ทุกที่ทุกเวลา ทั้งการเรียนในระบบที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต

“ โดย กศน.ยังได้ขับเคลื่อนในหลาย ๆเรื่อง เพราะเป็นหน่วยงานที่เข้าถึงประชาชนทุกช่วงวัย แต่ก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมายังมีความยากลำบากและความไม่พร้อม งบประมาณก็มีจำกัด ดิฉันได้พยายามผลักดัน จัดสรรงบประมาณเรื่องของการซ่อมแซมสถานที่ เพื่อให้สามรถเข้าถึงการพัฒนาอาชีพ พัฒนาการศึกษาของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง
กศน. ถือเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เพราะเป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น สามารถตอบโจทย์คนทุกช่วงวัยเป็นการศึกษาตลอดชีวิต ที่สำคัญตอบโจทย์การพัฒนาอาชีพ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับพื้นที่ได้ อย่างจังหวัดสระแก้วซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตร กศน.ได้มาจัดการเรียนการสอน มาสร้างอาชีพให้ ซึ่งต้องยอมรับว่าอาชีพเกษตรกร มีฤดูกาล และมีปัญหาเรื่องความผันผวนของราคาพืชผลทางการเกษตรที่ไม่แน่นอน

วันนี้ กศน.ได้ร่วมกับ อบจ.สระแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว โดยฟังเสียงของชุมชนว่าต้องการอะไร จนเกิดเป็นโครงการนี้ขึ้นมา ซึ่งนอกจากจะได้ต่อยอดนวัตกรรม ต่อยอดอาชีพ หาตลาดรองรับ ยังได้สร้างเศรษฐกิจ และรายได้ให้พี่น้องชาวสระแก้วอย่างแท้จริง

นับเป็นโครงการที่ดีและสำคัญที่ทำให้เกิดการมุ่งเน้นอย่างมีเป้าหมาย โดยการที่เริ่มจากที่ตลาดว่ามีความต้องการอะไร จากนั้น กศน.และชุมชนจะต้องสำรวจ ว่า พื้นที่ของเราต้องการอะไร ชุมชนมีความสนใจหรือความพร้อมในการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้สอดรับกับตลาดความต้องการหรือไม่ ซึ่งจังหวัดสระแก้วเรามีจุดแข็งในเรื่องปลูกขมิ้นชันที่มีคุณภาพสูงกว่าพื้นที่อื่นๆ ดังนั้นเราจึงจัดโครงการนี้ให้เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งให้กับเกษตรกร ทำให้มีตลาดที่จะสามารถรองรับผลผลิตได้เลย และยังเป็นการยกระดับรายได้และทักษะอาชีพ รวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ที่จะส่งเสริมให้ผลผลิตของชุมชนมีคุณภาพมากขึ้นด้วย โดยการพัฒนาอาชีพทางด้านพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชนภายใต้ แนวคิด “SAKAEO MODEL by กศน.” “การตลาดนำการผลิต”

นางสาวตรีนุช กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม การดำเนินโครงการนี้ถือเป็นการนำร่อง และ ศธ.จะเดินหน้าขยายความร่วมมือในลักษณะนี้ไปยังพื้นที่อื่นๆ เพื่อที่จะประสานกับผู้ประกอบการกับเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง เพราะถ้าหากเราทราบความต้องการของแต่ละพื้นที่ว่ามีความต้องการในเรื่องไหน เราก็จะสนับสนุนชุมชนให้ผลิตได้อย่างถูกทาง และควบคุมปริมาณได้ ซึ่งในหลายพื้นที่ก็มีศักยภาพมากในเรื่องต่างๆ อีกทั้งตนจะมอบหมายให้นายวัลลพ สงวนนาม เลขาฯ กศน. ขยายผลและผลักดันเรื่องนี้ให้สำเร็จ”

นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า ” สระแก้ว โมเดล by กศน. เป็นต้นแบบของการพัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพตามความต้องการของประชาชน โดยใช้ตลาดนำการผลิต ซึ่งจะเป็นแนวทางและส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ สามารถวางแผนการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรที่มีให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ เพื่อตอบสนองกับความต้องการของตลาดได้อย่างครอบคลุม”

 

#Ringsideการเมือง


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img