ไม่ขวางพรรคการเมือง นำปมทลายข้อจำกัด 8 ปีนายกฯ หาเสียง

Sharing

นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. ฐานะ ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา กล่าวถึงกรณีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 158 วรรคสี่ ว่าด้วยการวาระดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ที่กำหนดห้ามเกิน 8 ปี โดยยืนยันว่าประเด็นดังกล่าวยังไม่มีข้อสรุปใดๆ เป็นเพียงการยกประเด็นที่สถาบันพระปกเกล้าศึกษามาพิจารณาในชั้นกรรมาธิการเท่านั้น และกมธ.ยังไม่มีข้อสรุปต่อประเด็นดังกล่าว อย่างไรก็ดีในการศึกษาต่อประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญของกมธ.มีหลายประเด็นไม่เฉพาะเรื่องวาระดำรงตำแหน่งของนายกฯ เท่านั้น
“การแก้รัฐธรรมนูญปัจจุบัน แก้ไม่ง่าย อย่างน้อยต้องเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสองสภา และต้องมีเสียงส.ว.ร่วมสนับสนุน 1 ใน 3 และฝ่ายค้านต้องสนับสนุน และหากไม่มีความสามัคคีปรองดองและประชาชนยอมรับ ดังนั้นในกระบวนการของการแก้ไขเพื่อให้เป็นประโยชน์กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นไปไม่ได้”
เมื่อถามว่าข้อเสนอดังกล่าวขณะนี้พบว่าฝ่ายการเมืองนำไปขยายประเด็นเพื่อเอื้อให้พล.อ.ประยุทธ์ ว่าไม่ถูกจำกัดวาระนายกฯครั้งหน้า นายเสรี กล่าวว่า “ก็แล้วแต่ เสนอเป็นนโยบายประชาชนส่วนหนึ่งอาจจะชอบก็ได้ หากเขาอยากได้ให้ประยุทธ์อยู่ยาว แต่ต้องเดาใจประชาชนด้วย เพราะบางคนอาจจะบอกว่า 8 ปีพอแล้ว ไม่เอาแล้ว

Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img