“ศรีสุวรรณ” ยื่นเพิกถอนประกาศ กสทช. และเพิกถอนการประมูล วงโคจรดาวเทียมกับศาลปกครอง ชี้ วงโคจรดาวเทียมถือเป็นสมบัติของชาติ เอกชนได้ไปมีความเสี่ยงด้านความมั่นคง

Sharing

“ศรีสุวรรณ” ยื่นเพิกถอนประกาศ กสทช. และเพิกถอนการประมูล วงโคจรดาวเทียมกับศาลปกครอง ชี้ วงโคจรดาวเทียมถือเป็นสมบัติของชาติ เอกชนได้ไปมีความเสี่ยงด้านความมั่นคง

วันที่ 18 มกราคม 2566 ที่ศาลปกครอง นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เดินทางมายื่นฟ้อง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) คณะกรรมการดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ดีอีเอส) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยขอให้เพิกถอนการประมูลสิทธิการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมของชาติ เมื่อวันที่ 15 มกราคมที่ผ่านมา และเพิกถอนประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ซึ่งเป็นการใช้อำนาจมิชอบด้วยกฎหมาย

เนื่องจากวงโคจรดาวเทียมถือเป็นสมบัติของชาติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 60 ประกอบมาตรา 56 วรรคสอง ซึ่งระบุไว้ชัดว่ารัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติ เพื่อใช้ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน แต่ กสทช. กลับนำวงโคจรดาวเทียมของชาติมาจัดประมูลและให้สิทธิแก่เอกชนเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งทำให้ประเทศชาติมีความเสี่ยงทางด้านความมั่นคง เพราะเอกชนสามารถนำดาวเทียมที่มีศักยภาพในการตรวจจับข้อมูล ความเคลื่อนไหวทางความมั่นคง หรือการจารกรรมข้อมูลขึ้นไปในวงโคจรต่างๆ ได้ โดยภาครัฐไม่สามารถล่วงรู้ หรือเข้าถึงการกระทำของเอกชนได้ เท่าที่เอกชนจะเปิดให้รู้เท่านั้น

นอกจากนี้ ตาม พ.ร.บ.การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2560 ยังให้อำนาจรัฐบาลในการกำหนดนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด้วย แต่รัฐบาลกลับเพิกเฉยที่จะนำสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมมาบรรจุไว้ในแผนดังกล่าว ทำให้ กสทช.ย่ามใจที่จะออกกฎหมายภายในของหน่วยงาน ออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม แต่มาดำเนินการเอาสมบัติของชาติให้ธุรกิจเอกชนในราคาเพียง 806 ล้านบาทเท่านั้น ซึ่งเอกชนทั้ง 2 รายที่ประมูลได้ไป สามารถนำไปสร้างกำไรได้นับแสนล้านตลอดอายุใบอนุญาต

#Ringsideการเมือง


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img