กัญชา = ยาวิเศษ สหรัฐฯ ใช้กัญาชาแก้วิกฤตยาฝิ่น(Opioid)

Sharing

กัญชา = ยาวิเศษ
สหรัฐฯ ใช้กัญาชาแก้วิกฤตยาฝิ่น(Opioid)

สหรัฐฯอเมริกา มีหนึ่งปัญหาที่ซุกซ่อนอยู่ คือ ยาจำนวนมากที่ขายตามท้องตลาดนั้น มีส่วนผสมของฝิ่น(opioid) ซึ่งมีประชากรจำนวนมหาศาลที่ใช้ยาประเภทนี้อย่างเกินขนาด นำมาซึ่งการเสียชีวิตในที่สุด

ยาบรรเทาปวดที่รู้จักกันดีนี้ มักสั่งจ่ายเพื่อลดอาการไอ ไปจนถึงเป็นยาที่ใช้เพื่อความผ่อนคลาย

ในปี 2560 กรมอนามัยและบริการมนุษย์ (HHS) ได้ประกาศให้เรื่องของการใช้ยาฝิ่นเกินขนาด เป็นวิกฤติทางสาธารณสุข โดยผู้ป่วยส่วนมาก ไม่รู้ว่าตัวเองใช้ยา ไปพร้อมกับการมีอาการติดฝิ่นในที่สุด

ซึ่งการใช้ยา จะมีการเพิ่มปริมาณไปเรื่องๆ จนเกินความสามารถที่ร่างกายจะรับได้ แม้ต่อมาจะมีการแก้กฎหมาย ให้เป็นยาที่ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์ แต่พบว่า มีการลักลอบในตลาดมืด เพื่อสนองความต้องการของผู้ป่วยที่ติดยา

นับแต่ปี 2542 ถึงปี 2563 มีคนมากกว่า 760,000 คนเสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาด มีรายงานว่าในปี 2563 นั้น เกือบ 75% ของการเสียชีวิต มาจากการใช้ยากลุ่มฝิ่น

Shyam Raman นักศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย Cornell เปิดเผยว่า

“การใช้กัญชา จะช่วยลดความสูญเสียจากการใช้ยาฝิ่นได้”

ซึ่งข้อมูลของเขาได้รับการสนับสนุนจากสถาบันยาเสพติดแห่งชาติ การศึกษาพบว่า ในรัฐ ที่ให้กัญชา เป็นสิ่งถูกกฎหมาย จะช่วยลดการจ่ายยาที่มีส่วนผสมของฝิ่นได้ถึง 26% – 37%

Coleman Drake นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย Pittsburgh ให้ความเห็นว่า

“ยาฝิ่น(opioids) มีสารที่สำคัญคือโคเดอีน นี่คือสารที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเสพติดได้ง่าย เมื่อใช้แล้วจะรู้สึกสบาย นี่คือความปรารถนาของผู้คน แต่ใช้มาก ก็ย่อมมีอันตรายมาก เป็นเรื่องดี ที่กัญชา สามารถเข้ามาแก้ปัญหานี้ได้ เนื่องจากกัญชามีสรรพคุณเหมือนกัน แต่ไม่ทำให้เกิดอาการทุรนทุรายหลังเลิกใช้ ”

สำหรับประเทศไทย มีข้อมูลระดับชุมชนว่า ปริมาณการบริโภคยาบ้านั้นลดลง นับตั้งแต่มีการเปิดให้กัญชา เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย ขณะที่กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข กำลังศึกษาแนวทางในการใช้สารสกัดจากกัญชา เพื่อบำบัดผู้ป่วยยาเสพติด

ที่มา :

https://thedalesreport.com/…/study-links-recreational…/

#Ringsideการเมือง


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img