ความเห็นนักวิชาการ ต่อแนวคิดตั้ง “รัฐบาลแห่งชาติ” หลังเลือกตั้ง

Sharing

ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

“มันเป็นไปได้ยากมาก เพราะฝ่าย คสช. เพื่อไทย ประชาธิปัตย์ ล้วนแล้วแต่มีแนวทางการทำงาน รวมไปถึงนโยบายพัฒนาประเทศในแบบฉบับของตัวเอง

คสช. อาศัยวิธีการดึงดูดกลุ่มการเมืองให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็นเสียงข้างมากในการตั้งรัฐบาลหอย ภายใต้อำนาจการควบคุมดูแลของ คสช.

เพื่อไทย คงยังชูนโยบายและชูทักษิณ พร้อมกับเครือข่ายนักเลือกตั้งที่ภักดีและอาศัยกระแสความนิยมทักษิณ ทักษิณคิดเพื่อไทยทำ ภาค 2

ปชป. ปรับกลยุทธ์ใหม่ที่แต่เดิมมีท่าทีจะร่วมกับ คสช. มาปรับยุทธศาสตร์ใหม่ในการโจมตี คสช. พยายามชูธงเสรีนิยม สร้างกระแสกับคนรุ่นใหม่ ชนชั้นกลางที่ชิงชังเผด็จการ เมื่อยุทธศาสตร์ของแต่ละขั้วการเมืองมีความแตกต่างกันมาก จึงยากที่จะร่วมกัน

แต่อย่าพึ่งประมาท ถ้าผลประโยชน์ทางการเมืองและทางเศรษฐกิจสมปรารถนากันทุกฝ่าย การปล่อยชุดความคิด วาทกรรมใหม่ โดยอาศัยกลไกรัฐ กลไกประชาคมของรัฐ การสื่อสาร สถาบันราชการเป็นตัวขับเคลื่อนกระแส รัฐบาลแห่งชาติเพื่อการปรองดอง จะเกิดขึ้น และประชาชนอาจคล้อยตาม”

เอกชัย ไชยนุวัติ

นักวิชาการอิสระ

“ขณะนี้มีความพยายาม สืบทอดอำนาจต่อของ คสช ด้วยการอ้างเหตุรัฐบาลแห่งชาติภายหลังการเลือกตั้งในอนาคตอันมืดมน ผมเห็นว่า ผิดทั้งหลักการและความเป็นจริงและไม่มีทางเกิดขึ้นได้ เพราะว่า 1. คสช ทำรัฐประหารยึดอำนาจไปจากกลุ่มอำนาจฝั่งพรรคเพื่อไทย จึงไม่ใช่คนกลาง 2. กติกาที่เกิดขึ้นไม่ได้มีความเป็นกลาง 3. ประชาชนที่ฝักใฝ่ระบอบประชาธิปไตยเสรีสากล ได้ตื่นตัวมาตั้งแต่ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ประชาชนเห็นว่า การเลือกตั้งนั้นกินได้ รักษาเขาได้ ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้จริง คนเหล่านี้จึงปฏิเสธไม่ยอมรับรัฐประหารมาตลอด เหตุผลทั้งหมดนี้ จึงไม่มีทางที่ วาทกรรมรัฐบาลแห่งชาติจะเกิดขึ้นได้จริง การยื้อและบังคับจิตใจคนส่วนใหญ่จึงมีแต่ดันทุรังและ รัฐไทยก็จะวนเวียนอยู่กับ วิกฤิตการเมืองที่สร้างได้ตลอดไป”

รศ.อัษฎางค์ ปาณิกบุตร

อดีตคณบดี คณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง

“ตราบที่ยังมีพรรคการเมือง มันไม่มีทางเป็นไปได้ เพราะพรรคการเมืองเขาต่อสู้เพื่อนำนโยบายของเขาไปปรับใช้กับประเทศ สร้างความนิยมให้ประชาชน เขาต่อสู้กันมาเพื่อสิ่งนี้ เขาไม่ยอมมาจับมือกันหรอก ยกเว้นก็แต่จะมีพรรคหนึ่งเสนอนโยบายรัฐบาลแห่งชาติ แล้วประชาชนเลือกมาถล่มทลาย ได้ที่นั่งเป็นหลักร้อย แบบนี้ก็ต้องฟังเขา แต่เชื่อว่า ถึงจะมีพรรคกล้าเสนอ แต่ประชาชนไม่เลือก เพราะประชาชนเขามีพรรคที่ชอบ คนที่ใช่อยู่ในใจแล้ว

รัฐบาลแห่งชาติเกิดไม่ได้ แต่ทหารอาจจะใช้กำลังบีบให้ทุกพรรคมาเข้าร่วมเป็นรัฐบาล แบบนั้น เป็นไปได้ แต่ไม่ใช่รัฐบาลแห่งชาติ เพราะรัฐบาลแห่งชาติ ต้องเกิดจากการสมัครใจ แต่สิ่งที่ผมพูดถึงมันคือการบังคับขืนใจ”

ผศ.ดร.เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ มธ.

“โอกาสเกิดขึ้นแทบไม่มี เพราะทหารไม่เคยสร้างความปรองดองได้เลยตามสัญญา ทุกอย่างถูกกดทับด้วยปลายปืน ถ้าเพื่อไทยเข้าร่วมกับรัฐบาลทหาร เท่ากับฆ่าตัวตายทางการเมืองชัดๆครับ ปัจจุบันคนไม่ได้เบาปัญญาที่จะไม่รู้ว่าคะแนนเสียงของเขามีคุณค่าเพียงใด”

 


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img