แนะ รัฐฟังเสียงกลุ่มเห็นต่าง ไม่เชื่อ มีหย่อนบัตร 62

Sharing

นายยุทธพร อิสรชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  กล่าวถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง ว่าเป็นการชุมนุมในเชิงสัญลักษณ์ ไม่สามารถสร้างแรงสะเทือนถึงรัฐบาลได้ เพราะขาดกำลังสนับสนุนในทุกด้าน ขณะที่ในสังคมเอง ประชาชนก็แบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือไม่เอาเลือกตั้งกับเอาเลือกตั้ง นอกจากนั้น ทางฝ่ายความั่นคงยังมีกฎหมายอยู่ในมือ สามารถคุมเกมได้หลายชั้น

“การเคลื่อนไหวของกลุ่มคนอยากเลือกเป็นการใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ อีกทั้งฝ่ายความมั่นคงควรดูแลให้การชุมนุมเป็นไปตามกฎหมาย ไม่ใช่มาปล่อยข่าวเรื่องมือที่ 3 เพื่อสร้างความวิตกให้กับประชาชน ทั้งนี้ หากมีผู้ไม่หวังดี เตรียมจะก่อความรุนแรงจริง เจ้าหน้าที่ต้องนำหลักฐานมาโชว์ แล้วหาทางจับกุม แต่ปัจจุบันเห็นเพียงการพูดลอยๆ”

ด้าน นายวันวิชิต บุญโปร่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวในรายการริงไซด์นิวส์ ว่า ในขณะนี้การเคลื่อนไหวทางการเมืองเพิ่มสูงขึ้น ทุกกลุ่มการเมืองมีการเคลื่อนไหวหมด รวมทั้งกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง ดังนั้นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น ทำให้ฝ่าย คสช.ประเมินแล้วว่า แม้กลุ่มอยากเลือกตั้งจะคนน้อย แต่ภาพรวม ฝ่ายตรงข้ามยังแข็งแกร่งกว่า การสร้างพันธมิตรทางการเมือง ไม่ได้ผลเท่าที่ใจหวัง ส่งผลให้การเลือกตั้งไม่น่าจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2562

ขอบคุณภาพ:มติชน


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img