ผู้ว่าฯบุรีรัมย์จ่อคุย “บิ๊กตู่” ยกระดับ จ. เป็น “ฮับด้านการแพทย์”

Sharing

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยกับ “ประชาชาติธุรกิจ” กรณี วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีกำหนดการเดินทางมาประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ว่า

จะมีการเสนอโครงการแก่คณะรัฐมนตรีในรูปแบบของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งแต่ละจังหวัดมีโครงการลงทุนสำคัญ ๆ ทั้งด้านการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนชายแดน เป็นต้น เพื่อเชื่อมโยงสู่เป้าหมายสำคัญของแต่ละจังหวัด เช่น จังหวัดบุรีรัมย์ มีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภาคอีสานใต้ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา รวมถึงการเสนอขยายการลงทุนพัฒนาสนามบินบุรีรัมย์ให้เป็นสนามบินนานาชาติ ขณะที่จังหวัดนครราชสีมามีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางของการค้าขาย และการพักสินค้า รวมถึงเป็นเมืองศูนย์ประชุม (MICE City) ซึ่งคาดว่าจะขยายโรงพยาบาลบุรีรัมย์เพิ่ม ในส่วนจังหวัดสุรินทร์มีโครงการโลกของช้าง ที่จะเป็นเมืองที่เกี่ยวกับช้าง รวมไปถึงการดูแลรักษาพยาบาล และการใช้ประโยชน์จากช้าง

ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ได้เตรียมเสนอ ครม. ทั้งด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร และอุปโภค-บริโภค มีโครงการทำนาแปลงใหญ่ การปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง การทำเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงโครงการลงทุนด้านสาธารณูปโภค ทั้งการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ประปาหมู่บ้าน ประปาท้องถิ่น โดยเฉพาะ อ.ประโคนชัย นางรอง ลำปลายมาศ บ้านกรวด ซึ่งมีการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว มีการเสนอแผนพัฒนาโครงการแก้มลิงที่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในชุมชน 11 อำเภอ การเสนอแนวทางพัฒนาการระบายน้ำในเขตเมืองเพื่อป้องกันน้ำท่วม

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีแนวทางจัดการเส้นทางเชื่อมต่อจังหวัดต่าง ๆ เช่น จากจังหวัดชัยภูมิมายังโรงพยาบาลบัวใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อรองรับรถไฟทางคู่ และรถไฟความเร็วสูงในอนาคต รวมถึงการก่อสร้างเส้นทางสำคัญอำเภอประโคนชัยที่จะเชื่อมต่อกับอำเภอบ้านกรวดเข้าสู่ช่องสายตะกู ซึ่งมีแนวทางยกระดับให้เป็นด่านถาวรเพื่อเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดนในอนาคต ด้านจังหวัดสุรินทร์มีการเสนอถนนเชื่อมต่อกลุ่มจังหวัดทางด้านอีสานใต้ในส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี และเชื่อมต่อมายังบุรีรัมย์ โดยมีจุดหมายให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นศูนย์กลางของการค้าขาย และการพักสินค้า รวมถึงเป็นไมซ์ซิตี้ หรือเมืองศูนย์ประชุม

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จะมีการยกระดับการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงวัย รวมถึงการขยายโรงพยาบาลนางรอง ซึ่งเป็นศูนย์รวมการบริการทางสุขภาพในอีสานใต้กว่า 19 อำเภอ เพราะเกิดสภาวะแออัด นอกจากนี้จะเสนอจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา และก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ รวมถึงศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาระดับโลกในบุรีรัมย์ ที่จะมีขึ้นในอีก 3 ปีข้างหน้า อีกประเด็นคือการพัฒนาการท่องเที่ยว ห้วยจรเข้มาก และห้วยตลาด รวมถึงการพัฒนาไบก์เลน รอบอ่างห้วยจรเข้มาก และอ่างห้วยตลาด


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img