เปิด 4 มาตราวิเคราะห์ ! “พิธา” ส่อตกสวรรค์ หากปมหุ้นสื่อขัดกฎหมาย

Sharing

เปิด 4 มาตราวิเคราะห์ ! “พิธา” ส่อตกสวรรค์ หากปมหุ้นสื่อขัดกฎหมาย

นายสมชาย แสวงการ ส.ว.โพสต์เฟซบุ๊กหัวข้อ“ปริศนาธรรมการเมืองเรื่องหุ้น itv” ระบุว่า

ถ้าถือหุ้นสื่อ itv เป็นความผิดจะถูกตัดสิทธิ ส.ส.และแคนดิเดตนายกฯด้วยหรือไม่ ในเรื่องนี้มีรัฐธรรมนูญ 4 มาตราที่เกี่ยวข้อง คือ ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการถือหุ้น itv 42,000 หุ้นนั้นผิด และเป็นลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร ส.ส. นายพิธาจะขาดคุณสมบัติทั้ง ส.ส.และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี แม้ว่าอาจจะขายหรือโอนหุ้นออกวันใด ย่อมไม่มีผลเปลี่ยนแปลงต่อการพิจารณาคดีแล้ว

เพราะ 1.การเสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 88 ดำเนินการ ก่อนปิดรับสมัคร ส.ส. 2.มาตรา 89 (2) ผู้ได้รับการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา 160 ขาดคุณสมบัติตั้งแต่ปิดรับสมัคร ส.ส.

นายสมชายระบุด้วยว่า 3.มาตรา 160(6) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98 4.มาตรา 98(3) ห้ามผู้สมัคร ส.ส.เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ

ดังนั้น ถ้าตีความตามนี้ น่าจะถือว่าขาดคุณสมบัติตั้งแต่วันปิดรับสมัครตามมาตรา 88 ในวันที่ 4-7 เม.ย.2566 แล้ว แต่หนทางที่ถูกต้องชอบธรรมที่สุดคือคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีหน้าที่สรุปส่งศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยให้เป็นที่ยุติ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเป็นที่สุด ผูกพันทุกองค์กร เชื่อมั่นในศาลรัฐธรรมนูญ เชื่อมั่นในหลักนิติธรรม

#Ringsideการเมือง


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img