ภท.แนะยุทธศาสตร์ชาติต้องยืดหยุ่นได้ กังวล 4ปี ปฏิรูปประเทศไร้ผลทางปฏิบัติ

Sharing

นายศุภชัย ใจสมุทร รองเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยถึงผลการปฏิรูปประเทศ 4 ปี ว่า จนถึงปัจจุบันการปฏิรูปยังไม่เห็นผลงานชัดเจน และจากการเปิดเผยของคณะทำงานจะพบว่า4 ปีที่ผ่านมาของการปฏิรูปจะได้เพียงแต่ว่าคณะทำงานพบปัญหาประเทศมีอะไรบ้างต้องทำอะไรบ้าง แต่ยังไม่เห็นการปฏิบัติ

นอกจากนี้การปฏิรูประบบราชการแต่เอาข้าราชการมาทำเรื่องปฏิรูปมันก็ไม่สำเร็จเช่นเดียวกับการปฏิรูปตำรวจเอาตำรวจมาปฏิรูปตำรวจมาปฏิรูปหน่วยงานตัวเอง ไม่มีใครเขาทำกัน ดังนั้นการปฏิรูปสรุป 4 ปีได้แค่โครงร่างเท่านั้น

อย่างไรก็ตามที่น่าสนใจคือเขียนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มากกว่า ว่า ในอนาคตจะกลายมาเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะไม่มีประเทศไหนเขาเขียนยุทธศาสตร์ชาติกำกับไว้ในรัฐธรรมนูญ ชนิดบังคับใช้กัน 20 ปี ตนกังวลว่ามันจะเป็นยุทธศาสตร์ที่ทำให้ไทยก้าวไม่ทันโลก

การกำหนดยุทธสาตร์ประเทศควรจะยืดหยุ่นได้ แก้ไขได้ แต่ในรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 มีการกำหนดบทลงโทษรัฐบาลหากไม่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

นอกจากนี้สิ่งทีได้เห็นใน 4 ปี คืองบประมาณมหาศาลที่สูญเสียไปจากการตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปประเทศ ทั้งมีคณะทำงานหลายคณะ แต่ประเทศไม่ดีขึ้น


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img