118 ปี กว่า “ศรีเทพ” จะเป็นมรดกโลก

Sharing

118 ปี กว่า “ศรีเทพ” จะเป็นมรดกโลก

คนไทย โดยเฉพาะชาวเพชรบูรณ์ได้เฮกันดังๆ เมื่อล่าสุด “เมืองโบราณศรีเทพ” อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ได้รับการประกาศจากที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 45

ให้เป็น “มรดกโลก”

ซึ่งชัดเจนว่า ที่นี่จะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวระดับโลก สร้างรายได้ให้จังหวัดเพชรบูรณ์ และใกล้เคียงมหาศาล

118 ปีก่อน ในพื้นที่รกร้าง สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงค้นพบเมืองโบราณอยู่กลางป่า หาได้มีคนสนใจ ไร้ชื่อแซ่ ทราบแต่เพียงว่าอยู่ใกล้กับเมืองท่าโรง และเมืองศรีเทพ

ท่านจึงตั้งชื่อเมืองเก่า ที่เพิ่งถูกค้นพบเมื่อครานั้นว่า “เมืองศรีเทพ”

ภาครัฐ โดยกรมศิลปากร ให้อยู่ในการดูแลรักษา ได้ทำการสำรวจขึ้นทะเบียนอนุรักษ์ และพัฒนาจนกระทั่ง จัดตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์เมื่อ พ.ศ.2527 โดยได้รับการดูแลจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลาได้มีความพยายามผลักดันให้เป็นมรดกโลก

กระทั่งได้เข้าสู่ “บัญชีเบื้องต้น” การเป็นมรดกทางวัฒนธรรม เมื่อปี 2562 รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีขณะนั้น ได้ผลักดันให้จัดทำเอกสารนำเสนอเมืองโบราณศรีเทพขึ้นบัญชีแหล่งมรดกโลกฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จ นำส่งยังศูนย์มรดกโลกเมื่อ 28 ก.พ.2565

ต่อมาสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS) ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจประเมินเมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 12-17 ก.ย.2565

เมื่อผ่านการตรวจประเมินของผู้เชี่ยวชาญแล้ว เมืองโบราณศรีเทพจึงได้ถูกบรรจุเข้าในวาระการพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 10-25 ก.ย.นี้ ณ กรุงริยาด ซาอุดีอาระเบีย

ที่สุดแล้ว จึงมีการประกาศเป็นมรดกโลก เพื่อเชิดชูคุณค่าของ “เมืองโบราณศรีเทพ”

เป็นความสำเร็จที่ไทย สามารถผลักดันแหล่งโบราณสถานจนประสบความสำเร็จ ในรอบ 30 ปี

#Ringsideการเมือง


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img