สคร.จัดเก็บรายได้ 8 เดือนเกินเป้า 25%

Sharing

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในช่วง 8 เดือนของปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม 2560 – เดือนพฤษภาคม 2561) สคร. สามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน จำนวน 125,931 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายการจัดเก็บรายได้แผ่นดินสะสม จำนวน 25,629 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมายรายได้แผ่นดินสะสม (100,302 ล้านบาท) โดยในเดือนพฤษภาคม 2561 สคร. จัดเก็บรายได้แผ่นดินจำนวน 12,692 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการช่วยรักษาเสถียรภาพการคลังของประเทศ

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. ในฐานะโฆษก สคร. กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้สะสมสูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ จะเห็นว่าการนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจมีการนำส่งที่สูงกว่าเป้าหมายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2561 เนื่องจากรัฐวิสาหกิจมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสนับสนุนกระบวนการทำงานภายในและการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้รัฐวิสาหกิจมีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รัฐวิสาหกิจที่นำส่งเงินรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 5 อันดับแรกในช่วง 8 เดือนของปีนี้ จากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า 50% คือ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นำส่งรายได้สะสมทั้งสิ้น 25,460 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนรายได้นำส่งรายแห่งจริงสะสมเทียบกับ ผลรายได้นำส่งจริงสะสม 20% การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำส่งรายได้สะสม 20,784 ล้านบาทหรือคิดเป็น , บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) หรือ นำส่งรายได้สะสม PTT 17,519 ล้านบาท หรือคิดเป็น 14% ขณะธนาคารออมสิน นำส่งรายได้สะสม 17,309 ล้านบาท หรือคิดเป็น 14%, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) นำส่งรายได้สะสม 11,793 ล้านบาท หรือ 9%, และรายได้สะสมที่รัฐวิสาหกิจอื่นๆ นำส่งอีก 33,066 ล้านบาท หรือคิดเป็น 26% รวมรายได้สะสม 8 เดือนที่รัฐวิสาหกิจนำส่งจะมีทั้งสิ้น 125,931 ล้านบาท

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่า ในปีงบประมาณ 2561 สคร. มีนโยบายสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจเน้นการขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพื่อสอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 โดยเฉพาะการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และลดต้นทุน ทำให้รัฐวิสาหกิจมีผลประกอบการที่ดียิ่งขึ้น และสามารถนำส่งรายได้แผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมายการจัดเก็บตามเอกสารงบประมาณ 2561 ที่กำหนดไว้จำนวน 137,000 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยรักษาเสถียรภาพการคลังของประเทศได้อีกทางหนึ่ง

ขอบคุณข้อมูล : กรุงเทพธุรกิจ


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img