ที่ประชุมฯ “ก้าวไกล” เห็นชอบ “ชัยธวัช” นั่งหัวหน้าพรรคก้าวไกลคนใหม่

Sharing

ที่ประชุมฯ “ก้าวไกล” เห็นชอบ “ชัยธวัช” นั่งหัวหน้าพรรคก้าวไกลคนใหม่

วันที่ 23 กันยายน 2566 ในการประชุมใหญ่วิสามัญ พรรคก้าวไกล นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นผู้ลุกขึ้นเสนอชื่อ “นายชัยธวัช ตุลาธน” เป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกล โดยไม่มีสมาชิกในที่ประชุมท่านอื่นเสนอชื่อแข่ง จึงทำให้ที่ประชุมให้ลงมติเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ ให้นายชัยธวัช ทำหน้าที่หัวหน้าพรรค ในทางลับ ผ่านการลงคะแนนด้วยเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์

ในเวลาต่อมา ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบ ให้นายชัยธวัช ตุลาธน เป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกล ด้วยคะแนนเห็นชอบ 330 คะแนน ไม่เห็นชอบ 5 คะแนน ก่อนจะเข้าสู่การเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ต่อไป

#Ringsidการเมือง


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img