ยืนข้างคนกลัวปืน

Sharing

ยืนข้างคนกลัวปืน

หลังตัวเลขปรากฏชัด ไทยนำหนึ่งอาเซียน ประชาชนมีปืนไว้ในครอบครองมากที่สุดในภูมิภาคทะลุ 10 ล้านกระบอก โลกออนไลน์ พูดเป็นเสียงเดียวกัน ประเทศไทย อยู่ไม่ไกล จากคำว่าแดนเถื่อน

แต่มันช่างน่าแปลกใจ เพราะเมื่อทางกระทรวงมหาดไทย จะเอาจริงเรื่องจัดระเบียบปืน และสิ่งเทียมอาวุธปืน กลับมีเสียงต่อต้านดังขึ้นมา

เอาเข้าจริง ลำพัง 2 เดือนที่ผ่านมา มีคดียิงกันตายดังๆ ก็ 2-3 คดี ไม่นับคดีที่ลั่นไก สู่ขิตกันแบบรายวัน อาวุธปืนที่ใช้ ก็ปืน และสิ่งเทียมอาวุธปืน เช่นนี้แล้ว ก็ต้องมาควบคุมให้อยู่ในกรอบ กระทรวงมหาดไทย ออกมาตรการ สรุป คือ

อาวุธปืน จะไม่มีการออกใบอนุญาตพกปืน ป.12 เพิ่ม

กรณีร้านค้าอาวุธปืนให้นายทะเบียนท้องที่งดการออกใบอนุญาตให้ สั่ง หรือนำเข้า ซึ่งอาวุธปืนและเครื่องกระสุน (แบบ ป.2) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

การขอมีและใช้ซึ่งอาวุธปืนและการขอซื้อ สั่ง หรือนำเข้าซึ่งเครื่องกระสุนปืนของสมาคมกีฬายิงปืน ให้นายทะเบียนท้องที่พิจารณาออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (แบบ ป.3) ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4) และใบอนุญาตให้สั่งหรือนำเข้าซึ่งเครื่องกระสุนปืน (แบบ ป.2) แก่สมาคมกีฬายิงปืนที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามพ.ร.บ.กีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 แล้วเท่านั้น

ประกอบกับผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490

อีกทั้งเครื่องกระสุนปืนที่จะอนุญาตให้สมาคมกีฬายิงปืนซื้อ สั่ง หรือนำเข้าได้นั้น เครื่องกระสุนปืนจะต้องเป็นชนิดและขนาดที่สอดคล้องกับอาวุธปืนที่ปรากฎตามใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4) ของสมาคมกีฬายิงปืน มีความสอดคล้องเหมาะสมกับจำนวนเครื่องกระสุนปืนที่จะอนุญาตให้สมาคมกีฬายิงปืนซื้อ สั่งหรือนำเข้าได้นั้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาข้อเท็จจริงตามสภาพความต้องการของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนศักยภาพพื้นที่ในการจัดเก็บอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน

และในกรณีที่นายทะเบียนท้องที่จะพิจารณาออกใบอนุญาตให้สั่ง หรือนำเข้า เครื่องกระสุนปืน (แบบ ป.2) ชนิดเครื่องกระสุนปืนสั้นจะต้องถือปฏิบัติตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 108/2535 ลงวันที่ 10 ก.พ.2535 เรื่องจำกัดการออกใบอนุญาตให้บุคคลสั่งหรือนำเข้าซึ่งอาวุธปืนบางชนิด คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 674/2490 วันที่ 10 ต.ค.2490 เรื่องระเบียบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ประกอบคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 759/2498 ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2494 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง 674/2490 เรื่องระเบียบ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ด้วย

ส่วนเครื่องเทียมอาวุธปืน อาทิ แบลงค์กัน ให้นายทะเบียนท้องที่งดการออกใบอนุญาตให้ สั่ง นำเข้า หรือค้าซึ่งสิ่งเทียมอาวุธปืนชนิดแบลงค์กัน หรือสิ่งเทียมอาวุธอื่น ที่ถดัดแปลงเป็นอาวุธปืนได้โดยง่าย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และนโยบายของ มท.

พร้อมทั้งให้นายทะเบียนท้องที่ทราบแนวทางที่จะไม่มีนโยบายให้เพิ่มเติมผู้ได้รับใบอนุญาต สั่ง นำเข้า หรือค้าซึ่งสิ่งเทียมอาวุธปืนรายใหม่ ทุกท้องที่ทั่วประเทศ

สรุปเรื่องราวทั้งหมด ไม่มีอะไรมากไปกว่า การที่กระทรวงมหาดไทย พยายามใช้อำนาจหน้าที่ เท่าที่มี ซึ่งก็คือ การขึ้นทะเบียนปืน และการออกใบอนุญาตนั้น ในการลดอัตราการขยายตัวของจำนวนปืน โดยหวังลดอัตราความสูญเสีย และพยายาม ทำให้ผู้ครองครองซึ่งสิ่งคล้ายอาวุธปืน ต้องมาลงทะเบียน เพื่อสร้างความตระหนักรับผิดชอบแก่ผู้ครอบครอง

ขณะที่ในส่วนของปืนเถื่อนนั้น ล่าสุด ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ กำลังเร่งกวาดล้าง

นี่คือการบูรณาการเพื่อจัดระเบียบปืนในประเทศไทย

เอาเข้าจริง ความพยายามเหล่านี้ เป็นเรื่องที่น่าสนับสนุน เพราะอย่าลืมว่า ยิ่งมีปืนมาก ความเสี่ยงต่อชีวิต และทรัพย์สินยิ่งมาก

และนโยบายเหล่านี้ หาได้ ทำให้สุจริตชน ผู้ที่ครองครองปืนอยู่ก่อนได้รับผลกระทบมากมายมหาศาล แต่อย่างใด

แต่ไฉนเลยกลับมีเสียงต้านเกิดขึ้น โดยเฉพาะจากกลุ่มคนกล้าที่ชมชอบอาวุธปืน และอยากซื้อหามาไว้ในครอบครอง โดยอ้างเหตุผล อาทิ มีไว้เพื่อปกป้องตนเอง โดยไม่คิดมุมกลับว่า ข้ออ้างนี้ จะเป็นเหตุให้มิจฉาชนได้ซื้อปืนไว้ข่มขู่ หรือทำร้ายคนอื่น เป็นหมาป่า ในชุดแกะน้อย

อย่างไรก็ตาม ดูจากมาตรการคุมปืนที่ออกมารัวๆ และแว่วว่า จะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นไปอีกนั้น มันก็ชัดเจนว่า ทางกระทรวงมหาดไทย น่าจะเลือกข้างไปแล้ว ว่าขอยืนอยู่ข้างคนขี้กลัวปืน ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในประเทศ นั่นเอง

#Ringsideการเมือง


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img