“หมอวรงค์” ลั่น ข่าวดี เจอหนทางสกัดนโยบายแจกเงินดิจิทัล จ่อยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอให้ศาลปกครองระงับ ชี้ เป็นเป็นการก่อหนี้ สร้างภาระให้ประเทศ คาดยื่นสัปดาห์หน้า

Sharing

“หมอวรงค์” ลั่น ข่าวดี เจอหนทางสกัดนโยบายแจกเงินดิจิทัล จ่อยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอให้ศาลปกครองระงับ ชี้ เป็นเป็นการก่อหนี้ สร้างภาระให้ประเทศ คาดยื่นสัปดาห์หน้า

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า รัฐบาลยังจะเดินหน้าแจกเงินผ่านดิจิทัลวอลเล็ต ข่าวดี เรามีทางยื่นคำร้องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อระงับความเสียหายแล้วครับ

และได้แสดงความคิดเห็นผ่านโพสต์เพิ่มเติม ระบุว่า หลังจากที่ผู้เชี่ยวชาญ จำนวนไม่น้อยเตือนรัฐบาล กรณีแจกเงิน 10,000 บาท แก่ผู้มีอายุ 16 ปีขึ้นไป วงเงิน 560,000 ล้านบาท ว่าจะนำไปสู่ความเสียหาย สร้างภาระหนี้มากเกินความจำเป็น และอาจเกิดการทุจริตเกิดขึ้น แต่รัฐบาลไม่ฟัง

ล่าสุดพรรคไทยภักดี ได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมาย และพบทางออกในการยื่นผ่านผู้ตรวจการแผ่นดิน เสนอต่อศาลปกครอง พิจารณาวินิจฉัยเพื่อระงับยับยั้งมิให้เป็นการก่อหนี้ ก่อความเสียหาย สร้างภาระแก่งบประมาณประเทศและระบบการเงินการคลังของประเทศในระยาวต่อไป

โดยเราจะใช้มาตรา 22 (1) และ 23 (2) ของ พ.ร.บ.ผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งมีสาระดังนี้

มาตรา 22 ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีหน้าที่และอํานาจดังต่อไปนี้ (1) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือคําสั่งหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนหรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จําเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ

มาตรา 23 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 22 (1) (2) หรือ (3) ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้เมื่อเห็นว่ามีกรณี ดังต่อไปนี้ …(2) กฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง และให้ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

ขณะนี้กำลังร่างคำร้อง และคาดว่าจะยื่นผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินภายในสัปดาห์หน้า วันและเวลาจะแจ้งให้ทราบครับ

แถมถึงรัฐบาลครับ พวกคุณลองหามาตรการปราบการทุจริตอย่างจริงจัง จัดการเรื่องตำรวจรับรองว่าประเทศ และประชาชนจะดีขึ้น โดยใช้เงินงบประมาณน้อยมาก

#Ringsideการเมือง


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img