ภาคอุตสาหกรรมเดินหน้าไปไกล ! “เอกชน” ค้านแหลก นำกัญชาเป็นยาเสพติด แนะ ออกกฎหมายควบคุมก็พอ

Sharing

ภาคอุตสาหกรรมเดินหน้าไปไกล ! “เอกชน” ค้านแหลก นำกัญชาเป็นยาเสพติด แนะ ออกกฎหมายควบคุมก็พอ

ที่รัฐสภา นายทศพร นิลกำแหง นายกสมาคมสหอุตสาหกรรมพืชกัญชงและกัญชา และคณะ ยื่นหนังสือต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อหารือเกี่ยวกับการออกกฎหมาย หรือ พ.ร.บ.ควบคุมพืชกัญชงและกัญชา เนื่องจากทางสมาคมฯ เห็นว่า การที่จะนำพืชกัญชงและกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดอีกน่าจะสายเกินไป เพราะในภาคอุตสาหกรรมนี้ ได้เดินหน้าไปไกลมากแล้ว จึงต้องการเสนอให้รัฐบาลพิจารณาผลักดันและสนับสนุนให้ใช้ประโยชน์จากภาคอุตสาหกรรมให้มากที่สุด

นายทศพร กล่าวว่า ทางสมาคมฯ เชื่อว่า การออกกฎหมาย หรือ พ.ร.บ.แยกพืชกัญชงและกัญชาออกจากกัน โดยให้พืชกัญชาเป็นพืชควบคุมพิเศษและใช้มาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด รวมถึงมีบทลงโทษที่รุนแรง ในส่วนพืชกัญชงก็ออกกฎหมายหรือประกาศเป็นมาตรการที่เด็ดขาด เรื่องการห้ามนำเข้าส่วนต่างๆ สารสกัด และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพืชดังกล่าว เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ของต่างชาติกับอุตสาหกรรมพืชกัญชงและกัญชา รวมถึงเป็นการช่วยเกษตรกรและผู้ประกอบการของประเทศไทย หากรัฐบาลสามารถทำได้จะทำให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคสามารถเข้าถึง และได้รับรู้ถึงประโยชน์ของพืชทั้งสองชนิดได้อย่างแท้จริง

นายทศพร กล่าวต่อว่า ทางสมาคมฯ เห็นว่า การหยุดชะงักของธุรกิจภาคอุตสาหกรรมนี้มีผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย จึงต้องการเรียกร้องขอความชัดเจนจากภาครัฐ ให้ออกนโยบาย และกฎหมายที่ชัดเจน รวมถึงร่วมมือกับภาคเอกชนผลักดัน และสนับสนุนคุณประโยชน์ของพืชดังกล่าว เพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เชื่อว่าพืชกัญชงและกัญชานั้นมีคุณประโยชน์มากกว่าโทษ

#Ringsideการเมือง


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img