[tds_menu_login inline="yes" guest_tdicon="td-icon-profile" logout_tdicon="td-icon-log-out" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLXRvcCI6Ii0xIiwibWFyZ2luLWJvdHRvbSI6IjAiLCJtYXJnaW4tbGVmdCI6IjExIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9LCJsYW5kc2NhcGUiOnsibWFyZ2luLWxlZnQiOiI3IiwiZGlzcGxheSI6IiJ9LCJsYW5kc2NhcGVfbWF4X3dpZHRoIjoxMTQwLCJsYW5kc2NhcGVfbWluX3dpZHRoIjoxMDE5LCJwb3J0cmFpdCI6eyJtYXJnaW4tbGVmdCI6IjMiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBvcnRyYWl0X21heF93aWR0aCI6MTAxOCwicG9ydHJhaXRfbWluX3dpZHRoIjo3Njh9" toggle_hide="yes" ia_space="0" show_version="" icon_color="var(--reel-news-white)" icon_size="eyJhbGwiOjIxLCJsYW5kc2NhcGUiOiIxOSIsInBvcnRyYWl0IjoiMTcifQ==" avatar_size="eyJhbGwiOiIxOCIsImxhbmRzY2FwZSI6IjE2IiwicG9ydHJhaXQiOiIxNCJ9" toggle_horiz_align="content-horiz-right" menu_horiz_align="content-horiz-right" menu_arrow_color="rgba(0,0,0,0)" menu_shadow_shadow_size="0" menu_bg="var(--reel-news-black-transparent)" menu_uh_color="var(--reel-news-white)" menu_ul_link_color="var(--reel-news-white)" menu_ul_sep_color="var(--reel-news-dark-gray)" menu_uh_border_color="var(--reel-news-dark-gray)" menu_uf_txt_color="var(--reel-news-white)" menu_uf_border_color="var(--reel-news-dark-gray)" f_uh_font_family="394" f_uh_font_weight="500" f_links_font_weight="500" f_uf_font_weight="500" f_links_font_family="394" f_uf_font_family="394" f_uh_font_size="eyJhbGwiOiIxMyIsImxhbmRzY2FwZSI6IjEyIiwicG9ydHJhaXQiOiIxMSJ9" f_uh_font_line_height="1.2" f_links_font_size="eyJhbGwiOiIxMyIsImxhbmRzY2FwZSI6IjEyIiwicG9ydHJhaXQiOiIxMSJ9" f_links_font_line_height="1.2" f_uf_font_size="eyJhbGwiOiIxMyIsImxhbmRzY2FwZSI6IjEyIiwicG9ydHJhaXQiOiIxMSJ9" f_uf_font_line_height="1.2" menu_uh_padd="eyJhbGwiOiIxNXB4IDIwcHgiLCJsYW5kc2NhcGUiOiIxMHB4IDE1cHgiLCJwb3J0cmFpdCI6IjdweCAxMnB4In0=" menu_ul_padd="eyJhbGwiOiIxNXB4IDIwcHgiLCJsYW5kc2NhcGUiOiIxMHB4IDE1cHgiLCJwb3J0cmFpdCI6IjdweCAxMnB4In0=" menu_ulo_padd="eyJhbGwiOiIxNXB4IDIwcHgiLCJsYW5kc2NhcGUiOiIxMHB4IDE1cHgiLCJwb3J0cmFpdCI6IjdweCAxMnB4In0=" menu_ul_space="eyJhbGwiOiIxMCIsImxhbmRzY2FwZSI6IjgiLCJwb3J0cmFpdCI6IjUifQ==" menu_offset_top="eyJhbGwiOiIyOCIsImxhbmRzY2FwZSI6IjI1IiwicG9ydHJhaXQiOiIyMCJ9" menu_offset_horiz="4" el_class="td-reel-news-menu-login" menu_gh_padd="eyJhbGwiOiIxNXB4IDIwcHgiLCJsYW5kc2NhcGUiOiIxMHB4IDE1cHgiLCJwb3J0cmFpdCI6IjdweCAxMnB4In0=" menu_gc_padd="eyJhbGwiOiIxNXB4IDIwcHgiLCJsYW5kc2NhcGUiOiIxMHB4IDE1cHgiLCJwb3J0cmFpdCI6IjdweCAxMnB4In0=" menu_gh_border_color="var(--reel-news-dark-gray)" menu_gh_color="var(--reel-news-white)" f_gh_font_family="394" f_gh_font_size="eyJhbGwiOiIxMyIsImxhbmRzY2FwZSI6IjEyIiwicG9ydHJhaXQiOiIxMSJ9" f_gh_font_line_height="1.2" f_gh_font_weight="500" f_btn1_font_family="394" menu_gc_btn1_bg_color="var(--reel-news-accent)" menu_gc_btn1_bg_color_h="var(--reel-news-white)" menu_gc_btn1_border_color="var(--reel-news-white)" menu_gc_btn2_color="var(--reel-news-white)" f_btn2_font_family="394" f_btn1_font_transform="uppercase" f_btn1_font_weight="700" f_btn1_font_spacing="1" f_btn2_font_spacing="1" f_btn2_font_transform="uppercase" f_btn2_font_weight="700" menu_gc_btn1_padd="9px 12px 8px" menu_width="eyJwb3J0cmFpdCI6IjEzMCIsImxhbmRzY2FwZSI6IjE2MCJ9" menu_gc_btn1_color_h="var(--reel-news-black)" menu_gc_btn2_color_h="var(--reel-news-white)"]

ไม่ผ่อนเครื่อง ! “พี่ศรี” จี้ “สตง.” สอบกู้มาแจก ดิจิตัลวอลเล็ต

Sharing

ไม่ผ่อนเครื่อง ! “พี่ศรี” จี้ “สตง.” สอบกู้มาแจก ดิจิตัลวอลเล็ต

20 พฤศจิกายน 2566 ที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน ได้เดินทางมายื่นคำร้องถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อขอให้ตรวจสอบการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างร้ายแรง กรณีที่รัฐบาลจะออก พรบ.เงินกู้ 5 แสนล้านบาทมาแจกให้ประชาชนทั่วประเทศประมาณ 50 ล้านคน ๆ ละ 10,000 บาท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านดิจิทัลวอลเล็ต

นายศรีสุวรรณกล่าวว่า โครงการดังกล่าวแม้รัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลังจะได้แถลงเป็นนโยบายต่อต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 11 ก.ย.2566 แล้วแต่ทว่ากลับไม่สอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ ตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 ม.162 บัญญัติไว้แต่อย่างใด อีกทั้งการกู้เงิน 5 แสนล้านบาทมาแจก มิได้เป็นการรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ถือได้ว่าเป็นการดำเนินการที่อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ ม.62 วรรคแรก และไม่เป็นเหตุเร่งด่วนตามรัฐธรรมนูญ ม.140 ประกอบ พรบ.วินับการเงินการคลังของรัฐ 2561 ม.53 ที่ระบุไว้ชัดเจนว่ารัฐบาลจะกู้เงินได้ก็แต่เฉพาะเข้าเงื่อนไข 4 ข้อเท่านั้น คือ 1)ต้องเร่งด่วน 2)ต้องต่อเนื่อง 3)ต้องเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติของประเทศ และ 4)ต้องไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ทัน เท่านั้น

การที่นายเศรษฐา และพลพรรคเพื่อไทยรีบเร่งในการผลักดันนโยบายดังกล่าว ทั้งๆที่บอกมาโดยตลอดว่าจะไม่กู้ แต่กลับอ้างปัญหาเศรษฐกิของประเทศนั้น ไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะลบล้างหรือฝ่าฝืนกฎหมายได้ หากแต่มีความมุ่งสร้างความนิยมทางการเมืองที่ได้เคยหาเสียงไว้เท่านั้น ซึ่งหากปล่อยไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาวได้

อย่างไรก็ตามเนื่องจากรัฐธรรมนูญ 2560 ม.245 บัญญัติไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการระงับหรือยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเสนอผลการตรวจสอบการกระทําที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างร้ายแรงต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(คตง.)เพื่อพิจารณา และหากคณะกรรมการ คตง.เห็นพ้องด้วยกับผลการตรวจสอบดังกล่าว ให้ปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการ กกต. และคณะกรรมการ ป.ป.ช. หากที่ประชุมร่วมเห็นพ้องกับผลการตรวจสอบนั้น ให้ร่วมกันมีหนังสือแจ้งสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบโดยไม่ชักช้า และให้เปิดเผยผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อประชาชนเพื่อทราบด้วย

“องค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน จึงต้องรีบนำความมาร้องต่อผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม ม.245 ข้างต้นโดยเคร่งครัด เพื่อระงับหรือยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐต่อไป”

#Ringsideการเมือง


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img
Ev depolama Ucuz nakliyat teensexonline.com

büyükçekmece evden eve nakliyat

maslak evden eve nakliyat

gaziosamanpaşa evden eve nakliyat

şişli evden eve nakliyat

taksim evden eve nakliyat

beyoğlu evden eve nakliyat

göktürk evden eve nakliyat

kenerburgaz evden eve nakliyat

sarıyer evden eve nakliyat

eyüp evden eve nakliyat

fatih evden eve nakliyat

uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat ev depolama ev eşyası depolama istanbul eşya depolama yurtdışı kargo uluslararası kargo firmaları uluslararası kargo taşımacılığı uluslararası ev taşıma uluslararası eşya taşımacılığı uluslararası ev taşıma uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
escort bursa escort gorukle
Ankara Escort
porn