“ภูมิใจไทย” เผยเสียงสะท้อนจากพื้นที่ “เกษตรกร” ขอ “รัฐ” เป็นพี่เลี้ยงพาออกจากความยากจน

Sharing

ถือว่าเป็นหนึ่งในพรรคการเมืองที่มี ส.ส.อีสานเป็นจำนวนมาก และที่ผ่านมาการอยู่ในพื้นที่และลงพบปะประชาชนมาตลอด ก็พบว่ามีปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้น ทั้งการประสบปัญหาในการทำมาหากิน ไปถึงผู้ประกอบการที่ยังไม่สามารถเอาตัวรอดได้จากภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้

การขับเคลื่อนของพรรคภูมิใจไทยที่น่าจับตามอง เป็นการมองในมุมของความเป็นจริงต่างจากหลายปีที่ผ่านมา ที่หลายพรรคการเมืองต่างใช้สำนวนโวหารในการห้ำหั่นกันด้วยชั้นเชิงทางการเมือง ด้วยกลยุทธ์ทางการเมืองสาดโคลนใส่กันไปมา ให้ประชาชนได้ติดตาม แต่หลายพรรคการเมืองลืมไปหรือไม่ว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการคืออะไร

การสะท้อนมุมมองของความจริงออกมา ที่ว่า ประชาชนประสบกับปัญหาหลายอย่างทั้งราคาพืชผลตกต่ำ เศรษฐกิจฝืดเคือง การหยุดการพัฒนาเมือง ตรงนี้ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ ที่สำคัญคือประชาชนมีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย เอามือล้วงกระเป๋าบางครั้งไม่มีอะไรในกระเป๋าเลย

ตรงนี้ประชาชนน่าสงสารอย่างมาก หากนักการเมืองไม่มองหรือไม่พยายามที่จะหาทางในการช่วยเหลือ หรือสะท้อนความเป็นจริงออกมาสู่สังคมบ้างก็น่าห่วง เพราะการเป็นผู้แทนราษฏรคือการเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชน ดังนั้น การสะท้อนปัญหาและการมองไปข้างหน้าว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสมกับคำว่าผู้แทนราษฏร ตรงนี้คือภาระหน้าที่ที่สำคัญยิ่งของนักการเมือง

 

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยถึงภาพรวมเศรษฐกิจในภูมิภาคอีสานว่า อยากให้ธนาคารพานิชย์ปล่อยกู้ให้ผู้ประกอบการมากขึ้น เพื่อให้มีเงินหมุนเวียนในระบบ เนื่องจากปัจจุบันธนาคารปล่อยกู้ยากมาก ทำให้ผู้ประกอบการจำนวนมากต้องปิดตัวลง ทั้งที่กำลังจะไปด้วยดี แต่ไม่มีเงินต่อยอด จากผลที่เกิดขึ้นทำให้กำลังซื้อของประชาชนหายไปจากระบบ ประกอบกับเงินเฟ้อ กับ เงินฝืด เกินขึ้นพร้อมกันจึงส่งผลในภาพรวมไม่ดีขึ้น

ส่วนภาพรวมทั้งจังหวัด  ยังไม่ดีเท่าที่ควร แม้ว่า ราคาข้าวจะมีการปรับตัวสูงขึ้น แต่มีปริมาณข้าวในมือเกษตรกรจำนวนน้อย เพราะที่ผ่านมาเศรษฐกิจไม่ดีราคาข้าวตกต่ำมากหลายปีส่งผลให้ต้นทุนมันร่อยหรอไป ประกอบกับการลงทุนใหม่ของเกษตรกรในหลายพื้นที่ไม่พร้อมมากนัก  ในขณะเดียวกัน ต้นทุนในการทำการเกษตรมีการปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายมีทุกวัน การค้าขายก็ลดลง คนซื้อลดลง เพราะคนไม่มีเงินไปซื้อ  ทั้งหมดนี้ภาพใหญ่ก็คือเศรษฐกิจใน ภาพรวมมันไม่ดีขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรบางคนต้องเป็นหนี้สินมากขึ้น

ที่เป็นเช่นนี้เพราะรายจ่ายมีเป็นจำนวนมาก รายรับลดลง เศรษฐกิจที่แย่เพราะภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจของประเทศยังไม่ดีขึ้น นอกจากนี้นโยบายภาครัฐก็มีผลต่อการดำเนินธุรกิจพอสมควร เพราะบางแห่งต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น เนื่องมาจากนโยบายการจดทะเบียนแรงงาน ก็ส่งผลให้ต้นทุนของแรงงานเหล่านี้สูงขึ้น ก็มาลงที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี หรือ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับผลกระทบเพราะค่าแรงงานมีการปรับขึ้น  ผลตกมากับผู้ประกอบการ

ที่เป็นเช่นนี้เพราะประชาชนหาเงินยากแต่สินค้ากลับมีการปรับราคาสูงขึ้น ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจพื้นฐาน  ด้านรัฐบาลพยายามหามาตรการช่วยเหลือโดยการออกบัตรคนจน แต่ก็กลายเป็นว่าไปซ้ำเติมเศรษฐกิจมากขึ้น เพราะมีการกำหนดสินค้าไว้ให้ซื้อ รวมทั้งที่จะซื้อขายได้ก็กำหนดไว้ร้านค้าไว้ ทำให้เงินไม่กระจายในท้องที่ไปตกที่นายทุนหรือผู้ประกอบการรายใหญ่  แต่ธุรกิจรากหญ้าไม่ได้อะไรเลย เพราะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัตรคนจน

 

ด้านนางจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล อดีต ส.ส.นครราชสีมา พรรคภูมิใจไทย สะท้อนถึงปัญหาในพื้นที่ออกมาสู่สาธารณะเป็นห่วงในเรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตรมาก เพราะราคาสินค้าเกษตรดีขึ้นแต่ไม่มีสินค้า อาทิ ข้าว มีราคาดีขึ้นแต่ไม่มีสินค้าเนื่องจากเกษตรกรไม่มีทุนในการผลิต จากเดิมที่ราคาข้าวตกต่ำมาหลายปี ส่งผลให้เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุนมาโดยตลอด ส่งผลให้เกษตรกรไม่มีทุนไปทำนาข้าว จึงเสียโอกาส ทั้งนี้ อยากให้รัฐเข้าไปช่วยในด้านการส่งเสริมการลงทุนให้กับเกษตกรด้วย

“รัฐบาลต้องเป็นที่ปรึกษาให้กับเกษตรกร พร้อมทั้งประเมินข้อมูลให้รอบคอบ ครอบคลุมทุกด้านและมีข้อมูลสินค้าในพื้นที่ให้มากที่สุด  นอกจากนี้ รัฐไม่ควรที่จะเอื้อเอกชนในการนำเข้าสินค้าเกษตรเพราะบางตัวจะส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชในประเทศ พร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีในการจัดโซนนิ่งในการปลูกพืชผลทางการเกษตรเพื่อให้ได้สินค้าเกษตรที่มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการผู้ประกอบการ”

 

นายทศพล สังขทรัพย์ อดีต ส.ส.จังหวัดเลย พรรคภูมิใจไทย เปิดเผยถึงภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัดเลยว่า จังหวัดเลยถือเป็นจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวเป็นขุดขายหลัก ที่ผ่านมาจังหวัดเลยนอกจากการท่องเที่ยวธรรมชาติแล้ว ยังมีเทศกาลท่องเที่ยวที่ได้รับการยอมรับคือเทศกาลจัดการจัดงานผีตาโขน ที่จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลด่านซ้าย ถือเป็นเทศกาลที่นักท่องเที่ยวต่างชาติให้การยอมรับ จึงอยากให้ภาครัฐให้ความสำคัญในการร่วมกันพัฒนาให้เป็นเทศกาลที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาเที่ยว บรรจุในปฏิทินท่องเที่ยวโลก ล่าสุดทางองค์กรพัฒนาการท่องเที่ยว หรือ อพท.ได้เข้ามาร่วมในการจัดงานให้เป็นรูปแบบที่มีความสนุกสนานครื้นเครง

เนื่องจากเทศกาลดังกล่าวเป็นเทศกาลที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยละชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศจึงอยากให้ภาครัฐให้ความสนใจในการเข้ามาร่วมกันพัฒนาและช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้เป็นเทศกาลที่นักท่องเที่ยวต่างชาติรับทราบว่าประเพณีนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร ที่ผ่านมาแม้การจัดงานก็ดีขึ้นแต่อยากให้มีการจัดงานที่มีการยอมรับมากกว่านี้ ทั้งนี้ งานเทศกาลผีตาโขนจะมีการจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฏาคม ของทุกปี หรือ ก่อนเทศกาลเข้าพรรษา

“ในหลายปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจในจังหวัดเลยไม่มีปัญหามากนัก เพราะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เชื่อมต่อไปหลายพื้นที่ ส่งผลให้จังหวัดเลยจะมีรายได้การท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทั้งในเมืองและในพื้นที่ตามภู ทั้งนี้ทางจังหวัดมีการสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีการบริหารจัดการเพื่อเป็นรายได้ให้กับจังหวัด อยากให้ภาครัฐมาบูรณราการในการบริหารการจัดการท่องเที่ยวให้สามารถเที่ยวจังหวัดเลยได้ทั้งปี”

หากมามองดูกันจริงๆแล้วปัญหาที่เกิดขึ้น เมื่อสะท้อนออกมาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทของ อดีต ส.ส.ภูมิใจไทย ที่ฝากไปถึงผู้มีอำนาจหน้าที่ในการเข้าไปช่วยเหลือประชาชน ในมุมที่ไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องก็น่าจับตาการขับเคลื่อนหลังจากนี้


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img