ระงับบังคับคดี “ครูวิภา” หลังถูกยึดบ้าน-รถ เพราะค้ำประกันนักเรียนกู้ กยศ.

Sharing

จากกรณีครูวิภา บานเย็น ครูโรงแรงแห่งหนึ่งใน จ.กำแพงเพชร ถูกยึดบ้านและที่ดินขายทอดตลาด ซึ่งเป็นผลจากคดีที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง และบังคับคดีในฐานะผู้ค้ำประกันหนี้ กยศ.ให้กับนักเรียนจำนวนกว่า 60 คน

ล่าสุด กยศ. ได้มอบหมายให้ผู้แทน กยศ.เข้ายื่นหนังสือขอระงับการบังคับคดีและการขายทอดตลาดทรัพย์ของครูวิภาไว้เป็นการชั่วคราว เพื่อให้คดีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นบังคับคดี. นอกจากนี้ กยศ.จะเร่งสืบทรัพย์และติดตามตัวอดีตนักเรียนผู้กู้ยืมเงินเพื่ออายัดเงินเดือน หรือนำทรัพย์สินไปขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้คืนให้กับกยศ.

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า ได้ปรึกษา กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแนวทางการแก้ปัญหาในภาพรวม. ทั้งนี้เพื่อแยกหนี้จากการค้ำประกันเงินกู้ยืมของ กยศ.จากหนี้ครัวเรือนและหนี้อื่นๆ ของข้าราชการครู

อย่างไรก็ตาม  การถูกบังคับคดีของผู้ค้ำประกันเป็นปัญหาที่พบมาก ดังนั้นในการลงพื้นที่แนะนำข้อกฎหมายให้กับชาวบ้านและผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้หลีกเลี่ยงการเซ็นค้ำประกันหนี้ให้กับบุคคลอื่น เพราะกฎหมายจะบังคับคดีกับผู้ค้ำประกันซึ่งมีทรัพย์สินและสามารถติดตามตัวได้ง่ายกว่าผู้กู้


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img