สมเด็จพระสังฆราช มีพระบัญชาให้คณะสงฆ์ช่วยเหลือ -แผ่เมตตาจิตให้ผู้ประสบอุทกภัย สปป.ลาว

Sharing

ตามที่เกิดเหตุเขื่อนเชเปีย เซน้ำน้อย แตก เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2561  ก่อให้เกิดอุทกภัยในแขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีผู้ประสบความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ความทราบแล้วนั้น

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาโปรดให้คณะสงฆ์หนตะวันออกทุกจังหวัด รวบรวมกัปปิยภัณฑ์พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาทุกจังหวัด ดำเนินงานประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครั้งนี้ และโปรดให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศร่วมกันแผ่เมตตาจิต เพื่อให้ประชาชน ชาวลาวผู้ประสบภัย ผ่านพ้นภัยพิบัติดังกล่าวไปได้โดยสวัสดิภาพ

อนึ่ง โปรดมีพระบัญชาให้ไวยาวัจกรนำส่งกัปปิยภัณฑ์เท่าราคา 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติในครั้งนี้

ขณะที่นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือ สปป.ลาว หลังเกิดหตุเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน – เซน้ำน้อยแตก ว่า ประเทศไทยรู้สึกเสียใจและส่งกำลังใจไปยังพี่น้องของ สปป.ลาว นายกฯ ฝากบอกกับทุกคนว่า ทางรัฐบาล กองทัพ และเอกชน ในฐานะเพื่อนบ้านพร้อมให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ขณะนี้กำลังประสานงานผ่านกระทรวงการต่างประเทศไปยัง รัฐบาล สปป.ลาวอย่างใกล้ชิด เพื่อรับทราบความต้องการว่าอยากจะให้เราช่วยเรื่องใดบ้าง เราพร้อมดำเนินการทุกเรื่องที่ขอมา เมื่อทราบว่าเขาต้องการอะไรแล้วจะมีทีมช่วยเหลือไปช่วยทันที ขณะเดียวกัน ปัจจุบันเองได้มีภาคประชาชนและเอกชนของไทย ลุกขึ้นมาพยายามช่วยเหลือผ่านช่องทางของตัวเองเช่นเดียวกัน


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img