[tds_menu_login inline="yes" guest_tdicon="td-icon-profile" logout_tdicon="td-icon-log-out" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLXRvcCI6Ii0xIiwibWFyZ2luLWJvdHRvbSI6IjAiLCJtYXJnaW4tbGVmdCI6IjExIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9LCJsYW5kc2NhcGUiOnsibWFyZ2luLWxlZnQiOiI3IiwiZGlzcGxheSI6IiJ9LCJsYW5kc2NhcGVfbWF4X3dpZHRoIjoxMTQwLCJsYW5kc2NhcGVfbWluX3dpZHRoIjoxMDE5LCJwb3J0cmFpdCI6eyJtYXJnaW4tbGVmdCI6IjMiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBvcnRyYWl0X21heF93aWR0aCI6MTAxOCwicG9ydHJhaXRfbWluX3dpZHRoIjo3Njh9" toggle_hide="yes" ia_space="0" show_version="" icon_color="var(--reel-news-white)" icon_size="eyJhbGwiOjIxLCJsYW5kc2NhcGUiOiIxOSIsInBvcnRyYWl0IjoiMTcifQ==" avatar_size="eyJhbGwiOiIxOCIsImxhbmRzY2FwZSI6IjE2IiwicG9ydHJhaXQiOiIxNCJ9" toggle_horiz_align="content-horiz-right" menu_horiz_align="content-horiz-right" menu_arrow_color="rgba(0,0,0,0)" menu_shadow_shadow_size="0" menu_bg="var(--reel-news-black-transparent)" menu_uh_color="var(--reel-news-white)" menu_ul_link_color="var(--reel-news-white)" menu_ul_sep_color="var(--reel-news-dark-gray)" menu_uh_border_color="var(--reel-news-dark-gray)" menu_uf_txt_color="var(--reel-news-white)" menu_uf_border_color="var(--reel-news-dark-gray)" f_uh_font_family="394" f_uh_font_weight="500" f_links_font_weight="500" f_uf_font_weight="500" f_links_font_family="394" f_uf_font_family="394" f_uh_font_size="eyJhbGwiOiIxMyIsImxhbmRzY2FwZSI6IjEyIiwicG9ydHJhaXQiOiIxMSJ9" f_uh_font_line_height="1.2" f_links_font_size="eyJhbGwiOiIxMyIsImxhbmRzY2FwZSI6IjEyIiwicG9ydHJhaXQiOiIxMSJ9" f_links_font_line_height="1.2" f_uf_font_size="eyJhbGwiOiIxMyIsImxhbmRzY2FwZSI6IjEyIiwicG9ydHJhaXQiOiIxMSJ9" f_uf_font_line_height="1.2" menu_uh_padd="eyJhbGwiOiIxNXB4IDIwcHgiLCJsYW5kc2NhcGUiOiIxMHB4IDE1cHgiLCJwb3J0cmFpdCI6IjdweCAxMnB4In0=" menu_ul_padd="eyJhbGwiOiIxNXB4IDIwcHgiLCJsYW5kc2NhcGUiOiIxMHB4IDE1cHgiLCJwb3J0cmFpdCI6IjdweCAxMnB4In0=" menu_ulo_padd="eyJhbGwiOiIxNXB4IDIwcHgiLCJsYW5kc2NhcGUiOiIxMHB4IDE1cHgiLCJwb3J0cmFpdCI6IjdweCAxMnB4In0=" menu_ul_space="eyJhbGwiOiIxMCIsImxhbmRzY2FwZSI6IjgiLCJwb3J0cmFpdCI6IjUifQ==" menu_offset_top="eyJhbGwiOiIyOCIsImxhbmRzY2FwZSI6IjI1IiwicG9ydHJhaXQiOiIyMCJ9" menu_offset_horiz="4" el_class="td-reel-news-menu-login" menu_gh_padd="eyJhbGwiOiIxNXB4IDIwcHgiLCJsYW5kc2NhcGUiOiIxMHB4IDE1cHgiLCJwb3J0cmFpdCI6IjdweCAxMnB4In0=" menu_gc_padd="eyJhbGwiOiIxNXB4IDIwcHgiLCJsYW5kc2NhcGUiOiIxMHB4IDE1cHgiLCJwb3J0cmFpdCI6IjdweCAxMnB4In0=" menu_gh_border_color="var(--reel-news-dark-gray)" menu_gh_color="var(--reel-news-white)" f_gh_font_family="394" f_gh_font_size="eyJhbGwiOiIxMyIsImxhbmRzY2FwZSI6IjEyIiwicG9ydHJhaXQiOiIxMSJ9" f_gh_font_line_height="1.2" f_gh_font_weight="500" f_btn1_font_family="394" menu_gc_btn1_bg_color="var(--reel-news-accent)" menu_gc_btn1_bg_color_h="var(--reel-news-white)" menu_gc_btn1_border_color="var(--reel-news-white)" menu_gc_btn2_color="var(--reel-news-white)" f_btn2_font_family="394" f_btn1_font_transform="uppercase" f_btn1_font_weight="700" f_btn1_font_spacing="1" f_btn2_font_spacing="1" f_btn2_font_transform="uppercase" f_btn2_font_weight="700" menu_gc_btn1_padd="9px 12px 8px" menu_width="eyJwb3J0cmFpdCI6IjEzMCIsImxhbmRzY2FwZSI6IjE2MCJ9" menu_gc_btn1_color_h="var(--reel-news-black)" menu_gc_btn2_color_h="var(--reel-news-white)"]

เลือกประธานใหม่ กกต.วุ่น คนในหวั่นเกิดครหา สวนทาง กรธ.ยันไร้ปัญหา

Sharing

เเหล่งข่าวระดับสูงได้เปิดเผยถึงการเดินหน้าเลือกประธาน กกต.โดยที่ยังได้ว่าที่ กกต.ไม่ครบ 7 คน อาจขัดต่อเจตนารมณ์กฎหมาย เนื่องจาก ตาม พ.ร.ป.กกต.มาตรา 8 วรรคหนึ่ง ระบุว่า “คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วยกรรมการจำนวนเจ็ดคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา…” ซึ่งทั้ง 7 คน จะต้องผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและผ่านการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกา ตามมาตรา 12 วรรคหนึ่งถึงวรรคแปด ดังนั้น การที่ประธานวุฒิสภาจะนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้งครั้งแรก จึงน่าจะต้องมีว่าที่กรรมการให้ครบ 7 คน ตามมาตรา 8 ของ พ.ร.ป.กกต. ก่อน ซึ่งเป็นบทบัญญัติหลักในทุกองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญ ด้วย

ส่วนที่อ้างว่ามาตรา 12 วรรค 9 ของ พ.ร.ป.กกต. เปิดช่องให้ 5 ว่าที่ กกต.เลือกประธาน กกต.ได้นั้น เห็นว่า บทบัญญัตินี้จะใช้ได้ต้องเป็นกรณีที่ประธาน กกต.ที่ได้รับการโปรดเกล้าและทำหน้าที่แล้วพ้นจากตำแหน่ง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ ซึ่งต้องมีจำนวนถึง 5 คน เลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธาน กกต. แล้วแจ้งให้วุฒิสภาทราบ แต่ถ้ามีกรรมการเหลือไม่ถึง 5 คน ก็ต้องสรรหาหรือคัดเลือกให้ได้ถึง 5 คนก่อน แล้วจึงเลือกคนหนึ่งเป็นประธาน กกต. บทบัญญัติดังกล่าวนี้เพื่อเป็นการอุดช่องว่างของกฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้น ก่อนหน้านี้ ที่ นายเจษฎ์ โทณะวณิก ที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญยกประเด็นข้อกฎหมาย มาตรา 12 ขึ้นอ้าง เมื่อนำมาพิจารณาประกอบข้อกฎหมายมาตรา 8 ดังกล่าวแล้ว การจะเลือกประธานกกต.ได้จะต้องมีว่าที่ กกต.ครบ 7 คนเสียก่อน จึงจะชอบด้วยเหตุผลเจตนารมณ์ของกฎหมาย

นายอุดม รัฐอมฤต โฆษก กรธ. กล่าวในเรื่องเดียวกัน ว่า ทาง กรธ.จะส่งตัวแทนชี้แจงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกประธาน กกต.ในที่ประชุมวิป สนช.วันนี้ (31 ก.ค.) แต่ไม่ได้ส่งตัวแทนไปชี้แจงในที่ประชุมว่าที่ กกต.ทั้ง 5 คน โดยยืนยันว่า ไม่มีปัญหาที่ว่าที่ กกต.ทั้ง 5 คน จะเลือกประธาน กกต.โดยไม่รอให้ครบ 7 คน เพราะตามกฎหมายเขียนชัดเจนอยู่แล้วว่าสามารถดำเนินการได้ ซึ่งเป็นการดำเนินการเช่นเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญที่มี 7 คนจากทั้งหมด 9 คน ก็สามารถเลือกประธานได้

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการเลือกประธาน กกต. คนใหม่จาก กกต. ที่ผ่านการสรรหา และการเลือก กกต. จำนวน 5 คน ของ สนช. ว่า ขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณใดๆ ออกมาจาก สนช. ว่าจะเลื่อนการเลือกประธาน กกต.อยากให้คณะกรรมการสรรหา กกต. และผู้เกี่ยวข้องกับการเลือกประธาน กกต. คนใหม่พิจารณาเรื่องนี้ให้รอบคอบว่าควรเดินหน้าเลือกประธาน กกต. ไปเลยในวันพรุ่งนี้ หรือ ชะลอการเลือกประธาน กกต. ออกไปก่อน ถึงแม้ สนช. จะยืนยันว่าทำได้แต่ก็มีมุมมองที่ต่างออกไปว่าการเลือกตั้งประธาน กกต. ในวันที่ 31 ก.ค.นี้ อาจผิดมาตรา 12 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วย กกต. เพราะยังเลือกไม่ครบ 7 คน

นายองอาจ กล่าวว่า ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการการสรรหา กกต. และ การเลือกประธาน กกต.เป็นไปด้วยความถูกต้องสมบูรณ์รอบคอบมากที่สุด ไม่มีข้อครหาใดๆ ควรชะลอการเลือกประธาน กกต. ออกไปก่อนแล้วดำเนินการสรรหา กกต. ให้ครบ 7 คนจากนั้นจึงเลือกประธาน กกต. คนใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้ กกต. ทั้ง 7 คน ใช้ดุลพินิจตัดสินใจร่วมกันว่าใครเหมาะสมทำหน้าที่ประธาน กกต. คนใหม่ เพราะการชะลอการเลือกประธาน กกต. คนใหม่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ กกต. แต่อย่างใด เพราะ กกต. ชุดปัจจุบันสามารถทำงานตามอำนาจหน้าที่ได้ทุกอย่าง จนกว่าจะมี กกต. ชุดใหม่มาทำงานต่อไป

เพราะฉะนั้นการทำให้ถูกต้องสมบูรณ์ไม่มีข้อครหาใด ๆ จึงน่าจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชน และประเทศชาติในระยะยาว จึงขอฝากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะประธาน สนช. พิจารณาการเลือกประธาน กกต. ให้รอบคอบ เพื่อไม่ให้มีปัญหาอุปสรรคใดๆ ตามมาอีกต่อไป


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img
Ev depolama Ucuz nakliyat teensexonline.com

büyükçekmece evden eve nakliyat

maslak evden eve nakliyat

gaziosamanpaşa evden eve nakliyat

şişli evden eve nakliyat

taksim evden eve nakliyat

beyoğlu evden eve nakliyat

göktürk evden eve nakliyat

kenerburgaz evden eve nakliyat

sarıyer evden eve nakliyat

eyüp evden eve nakliyat

fatih evden eve nakliyat

uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat ev depolama ev eşyası depolama istanbul eşya depolama yurtdışı kargo uluslararası kargo firmaları uluslararası kargo taşımacılığı uluslararası ev taşıma uluslararası eşya taşımacılığı uluslararası ev taşıma uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
escort bursa escort gorukle
Ankara Escort
porn