นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน แนะรัฐพักหนี้ กยศ.แบบเดียวกับเกษตรกร

Sharing

นายยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย กล่าวถึงปัญหาหนี้ กยศ.ว่า ตนทำงานในท้องถิ่น รับรู้ปัญหานี้มาตลอด เด็กต่างจังหวัดจำนวนมาก เป็นลูกหนี้ กยศ. เมื่อจบออกมา ส่วนใหญ่เงินเดือนไม่พอใช้ เพราะรายได้เท่าเดิม แต่ค่าครองชีพสูงขึ้น งานมีน้อย หางานใหม่ลำบาก เศรษฐกิจไม่ดี แล้วจะเอาจากไหนไปชำระหนี้ กยศ. สมาคมมีข้อเสนอให้รัฐบาลพิจารณาการพักหนี้จากกองทุน กยศ. เช่นเดียวกับการพักหนี้ให้เกษตรกร เพื่อแบ่งเบาภาระทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สำหรับผู้กู้ยืมเฉพาะรายที่มีปัญหาด้านครอบครัว อยู่ระหว่างตกงานไม่มีรายได้ ดูแลพ่อแม่พิการ หรือมีหนี้สินอื่น โดยให้สำรวจผู้กู้ยืมที่ค้างชำระตามเหตุผลและความจำเป็นก่อนการพักหนี้ตามความเหมาะสมในระยะที่กำหนด

“ประชาชนมีรายได้ลดลงจากราคาสินค้าที่สูงขึ้น สินค้าเกษตรตกต่ำ เงินออมมีน้อยลงจากสถานการณ์ข้าวยากหมากแพง และส่วนตัวไม่เห็นด้วยกรณีกองทุน กยศ.ไปจ้างบริษัทเอกชนภายนอกเพื่อรับจ้างทวงหนี้ โดยมีรายได้ 10% จากยอดหนี้ที่ผู้กู้ต้องแบกรับภาระเพิ่ม นอกจากนั้นรัฐบาลต้องทบทวนนโยบายด้านการศึกษาโดยภาพรวมว่าที่ผ่านมาได้สร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมกันหรือไม่สำหรับประชาชนในพื้นที่ชนบทและเขตชุมชนเมือง ซึ่งควรมีโอกาสเข้าถึงสถาบันการศึกษาของรัฐได้อย่างเท่าเทียมกัน ขณะที่ปัจจุบันนักศึกษาที่กู้ยืมเงินต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในสถาบันการศึกษาของเอกชนบางแห่ง” นายยงยศกล่าว

ขอบคุณข้อมูล : มติชน


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img