เปิดจุดเด่น “อิทธิพร บุญประคอง” ในตำแหน่ง กกต. ใหม่

Sharing

พลิกล็อกถล่มทลาย เมื่อ “ว่าที่” กกต. ทั้ง 5 คน ลงมติเลือก “อิทธิพร บุญประคอง” เป็นประธาน เตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2562

“สปริงนิวส์” รายงานว่า นาย อิทธิพร บุญประคอง เกิดเมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2499 จบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2522 จากคณะนิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย Tulane สหรัฐอเมริกา ปี 2527

มีประสบการณ์การทำงานเป็นอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และรองตัวแทนของประเทศไทยในคดีตีความคำพิพากษาศาลยุธิธรรมระหว่างประเทศว่าด้วยปราสาทพระวิหาร ปี 2553 และได้เข้ารับตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการในคณะกรรมการองค์กรร่วมเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นดินใต้ทะเลในบริเวณที่กำหนดของไหล่ทวีประหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 -2555

ต่อมาได้รับตำแหน่งให้เป็นเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา ในปี พ.ศ. 2555 เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทย ประจำโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ณ กรุงไนโรบี ในปี พ.ศ.2555

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์สหประชาชาติ ณ กรุงไนโรบี ในปี พ.ศ.2555 ประธานกลุ่ม 77 และจีนประจำโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติและโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ ณ กรุงไนโรบี ในปี 2557

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ และเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การเพื่อการห้ามอาวุธเคมี ปี 2558

นอกจากนี้ ยังเป็นผู้แทนพิเศษของรัฐบาลไทยในการรณรงค์หาเสียงสนับสนุนเข้ารับการเลือกตั้งของไทย ในตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ปีพ.ศ.2559 อีกด้วย

ข่าววงในวิเคราะห์ว่า นายอิทธิพร มีจุดเด่นในเรื่องของการประคับประคองความสัมพันธ์ระหว่างไทย กับนานาชาติ จุดเด่นตรงนี้ จะถูกยกมาใช้ประโยชน์ในช่วงของการเลือกตั้ง ที่ไทยต้องประสานทำความเข้าใจกับต่างชาติ ในหลายเรื่อง

Ringsideการเมือง


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img