ใช้สิทธิ “บัตรคนจน” เข้าร่วมโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค คาดเริ่มกันยายนนี้

Sharing

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ภายใน 2-3 สัปดาห์นี้ กระทรวงการคลังจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณามาตรการเพิ่มเติมในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการภาครัฐ จำนวน 11.4 ล้านคน ให้เข้ารับการรักษาพยาบาล ผ่านโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคได้ เพียงแค่แสดงบัตรสวัสดิการกับโรงพยาบาล ก็สามารถรับการบริการได้ทันที โดยไม่ต้องจ่ายเงิน ซึ่งกระทรวงการคลัง จะประสานกับกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลทุกแห่ง ถึงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าว

ส่วนเงินที่รัฐจะต้องชดเชยให้โครงการนี้ เบื้องต้นคาดว่า จะใช้เงินจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก โดยคาดว่า จะใช้เงินเพื่อดำเนินการไม่มากนัก
ทั้งนี้ คาดว่า ผู้ถือบัตรสวัสดิการภาครัฐ จะสามารถรับบริการตามโครงการ 30 บาท โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ได้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 เป็นต้นไป

มาตรการนี้จะเป็นมาตรการถาวรไม่ใช่มาตรการชั่วคราว ซึ่งอยู่บนหลักคิดคือ ผู้มีรายได้น้อย ไม่ควรมีภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องค่ารักษาพยาบาล ทั้งนี้ บัตรสวัสดิการภาครัฐ จะเป็นเครื่องยืนยันตัวตนของผู้ที่จะได้รับบริการจากโรงพยาบาล และสิทธิการรักษาทุกอย่างจะเป็นไปตามปกติ


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img