“โอฬาร” เชื่อ “นิธิ” กระทุ้ง “เพื่อไทย” หวังสร้างพรรคเชิงสถาบันการเมืองระยะยาว แนะทุกพรรคปรับตัวด้วย

Sharing

ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวถึงบทความเรื่อง “พรรคเพื่อไทยหายไปไหน” ของ ศ.นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ โดยระบุว่า ประเด็นบทความ อ.นิธิ ตนมีข้อสังเกตอยู่ 4 ประเด็น กล่าวคือ

ประการแรก อ.นิธิ ใช้ความเป็นปัญญาชนสื่อสารกับพรรคเพื่อไทยอย่างทีนัยทางการเมือง ต่อท่าทีที่ชัดเจนของพรรคเพื่อไทย กับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผ่านนโยบาย ซึ่งโดยส่วนตัวลึก ๆ เชื่อว่า อ.นิธิ ตั้งข้อสังเกตถึงการเจรจาต่อรองกัน ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับ คสช. หรือไม่

ประเด็นต่อมา คือ อ.นิธิ พยายามที่จะเสนอแนวทางการสร้างพรรคในเชิงสถาบันทางการเมืองผ่านนโยบายตรงไปหาประชาชน เพื่อทีไม่ยึดติดกับตัวบุคคล ก้าวข้าม โดยเฉพาะคนในตระกูลชินวัตร ขณะเดียวกันข้อเสนอการสร้างพรรคมวลชนที่เป็นสถาบันทางการเมือง เพื่อเป็นฐานการรองรับการเมืองในระบบให้มีเสถียรภาพ โดยให้พรรคยึดโยงกับประชาชน มีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าสถานการณ์การเมืองจะเป็นอย่างไร “ พรรค คือ เพื่อนที่ดีของประชาชน” ที่จะอยู่ใกล้ชิดรู้ร้อนหนาวกับประชาชน หรือ “ พรรคมีลมหายใจเดียวกับชาวบ้าน”

ผศ.ดร.โอฬาร ระบุอีกว่า อ.นิธิ พยายามเสนอให้พรรคการเมืองสร้างนโยบายสาธารณะที่สัมพันธ์กับมวลชนและอาศัยมวลชนเป็นฐานสนับสนุนพรรค ไม่ใช่กลุ่มคน หรือ ตระกูลใดตระกูลหนึ่ง เพื่อสร้างความเข้มแข็งของพรรคในระยะยาวและเป็นเงื่อนไขสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตย

“กล่าวโดยสรุป อ.นิธิ พยายามเสนอการสร้างพรรคในเชิงสถาบันการเมืองระยะยาวเพื่อเป็นฐานการพัฒนาการเมืองในระบบรัฐสภา ซึ่งข้อสังเกตนี้มีประโยชน์กับพรรคการเมืองทุกพรรค” ผศ.ดร.โอฬาร กล่าว


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img