“กรุงเทพโพลล์” เผย เรตติ้ง 4 ปี รัฐบาล “ลดลงทุกด้าน” ผลงานเศรษฐกิจร่วงสุด

Sharing

(4 ส.ค.61) “กรุงเทพโพลล์” โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ประเมินผลงาน 4 ปี รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,276 คน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เนื่องจากในเดือนสิงหาคมนี้ รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะบริหารประเทศครบ 4ปี

ทั้งนี้ พบว่า ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจในการบริหารงานของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในช่วง 4 ปีเฉลี่ย 5.06 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งด้านที่มีคะแนนมากที่สุด คือ ด้านความมั่นคงของประเทศที่ได้ 6.14 คะแนน รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการและการบังคับใช้กฎหมาย ได้ 5.51 คะแนน และด้านสังคมและคุณภาพชีวิตได้ 5.03 คะแนน ทั้งนี้ด้านเศรษฐกิจ ได้คะแนนน้อยที่สุด 3.60 คะแนน

ส่วนคะแนนความพึงพอใจ ที่มีต่อการบริหารประเทศของรัฐบาล ในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมา ของรัฐบาล เมื่อเทียบกับในระยะ 3 ปี ปรากฏว่าคะแนนลดลงทุกด้าน โดยด้านความมั่นคงของประเทศ ปีที่ 3 ได้ 6.38 ปีที่ 4 ได้ 6.14 ลดลง 0.24 , ด้านการบริหารจัดการและการบังคับใช้กฎหมาย ปีที่ 3 ได้ 5.75 ปีที่ 4 ได้ 5.51 ลดลง 0.24 , ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ปีที่ 3 ได้ 5.30 ปีที่ 4 ได้ 5.03 ลดลง 0.27 , ด้านการต่างประเทศ ปีที่ 3 ได้ 5.09 ปีที่ 4 ได้ 5.02 ลดลง 0.07 และด้านเศรษฐกิจ ปีที่ 3 ได้ 3.85 ปีที่ 4 ได้ 3.60 ลดลง 0.25 คะแนนเฉลี่ย ปีที่ 3 ได้ 5.27 ปีที่ 4 ได้ 5.06 ลดลง 0.21

ขณะเดียวกันในปีที่ 4 ยังพบว่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดในรอบ 4 ปี คือ ปีที่ 1 ได้ 5.94 ปีที่ 2 ได้ 6.19 ปีที่ 3 ได้ 5.27 และปีที่ 4 ได้ 5.06 คะแนน

สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรี ของพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในช่วง 4 ปีประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ย 6.40 คะแนน โดยด้านที่มีคะแนนมากที่สุดคือด้านความเด็ดขาดกล้าตัดสินใจที่ได้ 7.02 คะแนนรองลงมาคือด้านความซื่อสัตย์สุจริตได้ 6.81 คะแนนและความขยันทุ่มเทในการทำงานเพื่อแก้ปัญหาของประเทศได้ 6.70 คะแนน

ทั้งนี้ พบว่า คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ ปรากฏว่า ลดลงน้อยที่สุดในรอบ 4 ปี โดยปีที่ 1 ได้คะแนนเฉลี่ย 7.11 , ปีที่ 2 ได้ 7.57 , ปีที่ 3 ได้ 7.00 และปีที่ 4 ได้ 6.40

อย่างไรก็ตามตลอด 4 ปีที่ผ่านมาผลงานหรือนโยบายของรัฐบาลที่โดดเด่นมากที่สุดในสายตาประชาชนคือการดูแลผู้มีรายได้น้อยผ่านโครงการประชารัฐเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้อยละ 23.4 รองลงมาคือทำให้ประเทศชาติมีความสงบสุขมั่นคงไม่มีการชุมนุม ร้อยละ 20.5 , มีการปราบปราบคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง  ร้อยละ 13.7 , บังคับใช้กฎหมายได้อย่างเด็ดขาด ร้อยละ 8.4 และโครงการทำถนน สร้างทาง รถไฟฟ้า คืบหน้าอย่างรวดเร็ว ร้อยละ 8.2 ส่วนเรื่องที่คาดหวังจากการทำงานของรัฐบาล ตลอด 4 ปี ที่ผ่านมา แต่ยังทำไม่สำเร็จคือเรื่องปัญหาเศรษฐกิจร้อยละ 52.2 รองลงมาคือ ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำร้อยละ 11.8 , การจัดให้มีการเลือกตั้งร้อยละ 8.3 , , การปราบคอร์รัปชั่นให้หมดไป ร้อยละ 5.6 และการช่วยเหลือของรัฐยังไม่ถึงคนระดับรากหญ้าจริงๆ ร้อยละ 3.7


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img