“อนุทิน” ร่วมเชิดชูเกียรติกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชี้ คือผู้ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ตัวจริง

Sharing

นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย แสดงความเห็นเนื่องใน วันกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งตรงกับ วันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปีว่า กำนันผู้ใหญ่บ้าน คือ พระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงจัดระเบียบการปกครองท้องที่ขึ้น และให้ราษฎรบ้านเกาะ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ได้ใช้สิทธิของราษฎรเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2435 โดยกำนันผู้ใหญ่บ้านคนแรกของประเทศไทย คือ พระยารัตนกุลอดุลยภักดี (จำรัส รัตนกุล)

วันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี จึงเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นวันเชิดชูเกียรติกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลงานดีเด่น บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน

กำนัน และ ผู้ใหญ่บ้าน นับเป็นบุคลากรทางการปกครองที่มีความสำคัญที่สุด และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า เป็นมือไม้ เป็นกลไกให้กับการบริหารราชการแผ่นดิน อย่างยาวนานต่อเนื่องมาเป็นเวลา 126 ปี

เป็นคนแรก หน่วยงานแรกของรัฐ ที่ประชาชนจะคิดถึง และเป็นคนแรก หน่วยงานแรก ที่จะแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนได้

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ระเบียบการปกครองท้องที่ เป็นการวางรากฐานการปกครองประชาธิป ไตย ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราช ทานให้แก่คนไทย เมื่อ 126 ปีที่แล้ว นับได้ว่าเป็นสถาบันแรกของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

การดำรงอยู่มาได้ย่างยาวนานถึง 126 ปี ย่อมแสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพของบุคลากร ความเข้มแข็งของระบบการทำงาน ความยอมรับในหมู่ประชาชน และการพัฒนาในเชิงสถาบัน

แม้ว่าวันเวลาและเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ทุกวันนี้ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ก็ยังคงเป็นคนแรก และหน่วยงานแรก ที่ประชาชนส่วนใหญ่ นึกถึงคิดถึง เมื่อมีปัญหา

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถาบันการปกครอง ซึ่งกำเนิดขึ้นโดยพระมหากรุณาธิคุณ และพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นสิ่งที่ผมจะรักษาและสืบทอดต่อไป ขอเป็นกำลังใจให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกท่าน ครับ นายอนุทิน กล่าว


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img