“สูงเนินโมเดล” กองทัพผนึกชุมชน พลิกฟื้น คืนผืนป่า ตามแนวพระราชดำริ

Sharing

พลโท สุรใจ จิตต์แจ้ง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ประธานในพิธี สูงเนินโมเดล. โครงการนำร่องในการร่วมมือกันระหว่าง ทหาร รัฐ ราษฎร เอกชน เพื่อดำเนินการโครงการ ผนึกกำลังพลิกฟื้นคืนผืนป่า  ปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก เปิดแก้มลิง ห้องเรียนธรรมชาติ ศาสตร์พระราชา เขาสามสิบส่าง แหล่งศึกษาเรียนรู้ในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางประชารัฐ

ทั้งนี้ หน่วยบัญชาการต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ร่วมกับอบต.มะเกลือเก่า และภาคีเครือข่ายอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา บูรณาการร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการ กองทัพบกอาสาปลูกป่า สร้างฝายสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เขาสามสิบส่าง ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นคราชสีมา

ทั้งนี้ในการดำเนินการ นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภอสูงเนิน พร้อมด้วยหน่วยงานราชการอำเภอสูงเนิน ให้การต้อนรับ พลโท สุรใจ จิตต์แจ้ง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ซึ่งได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งนำคณะนายทหาร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่กว่า ๘๐๐ คน ร่วมกันปลูกป่าฟื้นฟูป่าต้นน้ำกว่า ๒๕ ไร่ พร้อมทั้งปลูกหญ้าแฝก และเปิดห้องเรียนธรรมชาติศาสตร์พระราชา แก้มลิง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ ๙


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img