สหภาพนักเรียนฯ บุก ศธ.ต้านกฎกระทรวง ซัด! จำกัดเสรีภาพ-รุกล้ำความเป็นส่วนตัว

Sharing

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09:30 น. คณะสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษา แห่งประเทศไทย นำโดย พริษฐ์ ชิวารักษ์ (เพนกวิน)  เดินทางมายังกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเรียกร้องให้หยุดออกการร่างกฎกระทรวง ที่กำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาฉบับแก้ไข  ซึ่งทางกลุ่มระบุว่า กฎดังกล่าวได้ควบคุมสิทธิเสรีภาพของนักเรียน นักศึกษา โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นตัวแทนออกมารับหนังสือร้องเรียน

ทั้งนี้ ข้อเรียกร้องของสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ส่งถึงนายกรัฐมนตรี (ผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) ระบุว่า

ดังที่ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาฉบับแก้ไข ตามเสนอของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสำคัญต่างจากกฎกระทรวงดังกล่าวฉบับก่อนหน้า 3 ประการ ดังนี้
1. ห้ามการรวมกลุ่ม มั่วสุม อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
2. ห้ามกระทำเกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมทางชู้สาวอันไม่เหมาะสม เดิมที่ห้ามเฉพาะการแสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะเท่านั้น และกำหนดเพิ่มเติมห้ามกระทำการลามกอนาจาร
3. ห้ามกระทำเกี่ยวกับการออกนอกสถานที่พักเพื่อเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่มอันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น เดิมห้ามเฉพาะเวลากลางคืน
สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) ในฐานะองค์กรกิจกรรมของนักเรียนและนิสิตนักศึกษา เล็งเห็นว่าร่างกฎกระทรวงดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เนื่องจากมีข้อบัญญัติซึ่งรุกล้ำความเป็นส่วนตัวอย่างยิ่ง อีกทั้งมีเนื้อความความหมายกำกวม สุ่มเสี่ยงต่อการเป็นเครื่องมือสำหรับปิดกั้นสิทธิทางการเมืองและเสรีภาพทางการแสดงออกของนักเรียน นิสิต นักศึกษา

สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย จึงเรียกร้องให้รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการยกเลิกร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว และให้ความสำคัญกับสิทธิ เสรีภาพ และความเป็นเจ้าของชีวิตของตน ในตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั้งนี้โปรดตระหนักว่า นักเรียนและนิสิตนักศึกษาคือผู้ที่จำต้องแบกรับผลจากการดำเนินกิจการทั้งปวงของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ

 

ขอบคุณภาพ:สงวน คุ้มรุ่งโรจน์


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img