สรรหากกต.เพิ่ม 2 ราย เหงาหงอยเปิด 5 วันมาสมัคร 3 คน

Sharing

รายงานข่าวเปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น กกต.(เพิ่มเติม) จำนวน 2 ราย ระหว่างวันที่ 14-28 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2 ถนนอู่ทองใน และชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ

ผลการรับสมัคร วันที่ 22 ส.ค.61 มีผู้สมัครจำนวน 3 คน ดังนี้ 1.ศาสตราจารย์ พลตำรวจโทหญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย ศาสตราจารย์ประจำ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อายุ 61 ปี (สมัครคุณสมบัติตามมาตรา 8 (1) (ค)) 2.นายชัยศักดิ์ อ่อนประดิษฐ์ ผู้จัดการสำนักงานกฎหมาย ชัยศักดิ์ อ่อนประดิษฐ์ อายุ 58 ปี (สมัครคุณสมบัติตามมาตรา 8 (1) (ง)) และ 3.นายสมศักดิ์ ศิริสุนทร ทนายความ อายุ 61 ปี (สมัครคุณสมบัติตามมาตรา 8 (1) (ง))


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img