โล่งอก บ้าน 109 – 111 ลงเลือกตั้งได้ เว้นกลุ่มโดนคดีโดยตรง

Sharing

นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)  กล่าวถึงข้อสงสัยว่า บุคคลซึ่งเคยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง  5  ปี อาทิ กลุ่มบ้าน 111 และ 109 จะสามารถลงเลือกตั้งได้หรือไม่ว่า หากเป็นตัวผู้กระทำผิดโดยตรงและถูกคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง ตามมาตรา 97 (11) ของรัฐธรรมนูญ 60 จะไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ได้ตลอดชีวิต  แต่หากเป็นกรณีคนบ้านเลขที่ 111 ของพรรคไทยรักไทย  และคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน พรรคมัชฌิมาธิปไตย  พรรคชาติไทย  จำนวน 109 คน  ซึ่งถูกตัดสิทธิ์เลือกตั้งโดยผลทางกฎหมาย แต่ไม่เป็นผู้กระทำผิดทุจริตการเลือกตั้งโดยตรง และเมื่อรับโทษมาแล้วเป็นเวลา 5 ปี และพ้นความผิดมาแล้ว สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ตามรัฐธรรมนูญ 60 ได้ตามปกติ

ขอบคุณ : ไทยโพสต์


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img