ศาลฎีกานักการเมือง อ่านคำพิพากษาลับหลัง ยกฟ้อง “ทักษิณ” คดีทีพีไอ

Sharing

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นัดพิพากษาในคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จำเลยในคดีป.ป.ช.ชี้มูลความผิดสมัยเป็นดำรงตำแหน่งนายกฯ นำเรื่องให้กระทรวงการคลังเข้าไปเป็นผู้บริหารแผนบริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน)หรือ ทีพีไอ ซึ่งเป็นบริษัทเอกชน

 

ล่าสุดศาลฎีกาฯ ได้อ่านคำพิพากษาลับหลังจำเลยคดี โดยเสียงข้างมากพิพากษายกฟ้อง เหตุจำเลยไม่มีเจตนาพิเศษ ไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 อย่างไรก็ตามคดีนี้ป.ป.ช. จะขอดูคำพิพากษาขององค์คณะแต่ละคน ก่อนพิจารณาจะอุทธรณ์หรือไม่ ภายใน30วัน

 

สำหรับคดีดังกล่าว ป.ป.ช. อ้างว่าเมื่อปี พ.ศ.2546 นายทักษิณ ชินวัตร ในฐานะนายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบและยินยอมให้กระทรวงการคลังเข้าเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (TPI) ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้าปรึกษา จนนำไปสู่การทำหนังสือยินยอมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้กระทรวงการคลังเข้าเป็นผู้บริหารแผนของบริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (TPI)

โดยมีรายชื่อคณะผู้บริหารแผนตามที่นายทักษิณเสนอ และกระทรวงการคลังได้เข้าไปเป็นผู้บริหารแผน การกระทำของนายทักษิณเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จึงเป็นการกระทำทั้งที่รู้อยู่ว่ากระทรวงการคลังซึ่งเป็นส่วนราชการ ไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะเข้าไปเป็นผู้บริหารแผนกิจการหรือจัดการทรัพย์สินให้บริษัทเอกชน เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่กระทรวงการคลัง และเสียหายต่อระบบราชการ จึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

 

ขอขอบคุณ : VoiceTV


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img