“ประยุทธ์” เผย บันไดสู่ความสำเร็จ 3 ขั้น “คิด พูด ทำ” แก้ปัญหาประชาชนสู่ความสำเร็จ

Sharing

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ แห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยใจความตอนหนึ่งกล่าวถึงโครงการต่างๆที่รัฐบาลทำเพื่อประชาชน เช่น การแก้ปัญหาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อย ภายใต้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมระบุว่า สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ที่รัฐบาลและ คสช. ทำมา ก็ล้วนแต่มีผลกับการเพิ่มรายได้ กระจายรายได้ เสริมสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มขีดความสามารถในระยะยาวอย่างยั่งยืน ให้กับเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย โดยไม่หวังเพียงผลในระยะสั้น หรือเลือกทำในสิ่งที่ง่าย ๆ เห็นผลไวแต่เพียงอย่างเดียว เราต้องทำไปด้วยกัน ทั้งรัฐ เอกชน ประชาชน ช่วยกันในรูปแบบประชารัฐ

พลเอก ประยุทธ์ ระบุว่า ตามนโยบายรัฐบาลนี้ ตนขอฝากบันไดสู่ความสำเร็จ 3 ขั้น คือ คิด พูด ทำ ซึ่งวันนี้ ตน รัฐบาล และ คสช. เราเริ่มแล้ว ทั้ง “คิดริเริ่ม” เพื่อหาแนวทางปฏิรูปที่ยั่งยืน “พูดอย่างสร้างสรรค์” เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมมือ และ “ทำเป็นตัวอย่าง” เพื่อให้เห็นผลสัมฤทธิ์ แล้วท่านเริ่มหรือยัง ขอให้ร่วมแรง ร่วมใจ สร้างไทยไปด้วยกัน


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img