โพลชี้ ประชาชนส่วนใหญ่จี้ “ปลดล็อก” อยากรู้วันเลือกตั้ง-หน้าตารัฐบาลใหม่

Sharing

ดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,033 คน ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2561 ถึงสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน รัฐบาลควรดำเนินการอย่างไร พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ 46.33% อยากให้ “ปลดล็อค”ทางการเมืองให้ดำเนินการโดยอิสระ เพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ช่วยให้บรรยากาศทางการเมืองดีขึ้น พรรคการเมืองมีเวลาในการเตรียมตัวก่อนการเลือกตั้ง

ขณะที่อันดับสอง 35.26% อยากให้ “คลายล็อค”ทางการเมือง แต่ยังไม่ควรปลดล็อคทั้งหมด เพื่อป้องกันไม่ให้บ้านเมืองวุ่นวาย เกิดความขัดแย้ง ยังสามารถควบคุมสถานการณ์บ้านเมืองได้

และอันดับ 3 18.41% ยังไม่ควรปลดล็อคและคลายล็อคทางการเมือง เพราะอาจเกิดการชุมนุมเคลื่อนไหวรุนแรง ทำให้บ้านเมืองย่ำแย่ อยากให้แก้ปัญหาปากท้องประชาชนก่อน

 

ด้านสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลโพล เรื่องอะไรที่คนไทยอยากรู้ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,129 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 15 สิงหาคม – 1 กันยายน พ.ศ. 2561 จากคำถามว่า อะไรที่คนไทยอยากรู้ โดยพบว่า

ร้อยละ 56.1 อยากรู้ว่า จะเลือกตั้งเมื่อไรแน่ รองลงมาคือร้อยละ 53.8 อยากรู้เมื่อไรจะปลดล็อค ร้อยละ 51.4, อยากรู้ใครจะเป็นรัฐบาล ใครจะเป็นนายกรัฐมนตรี

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 90.1 ระบุจำเป็นค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุด ที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันทำให้เลือกตั้งเกิดขึ้นด้วยความสงบเรียบร้อย พิสูจน์ให้คนทั้งโลกยกย่องประเทศไทยได้อีกเรื่องหนึ่ง ในขณะที่ ร้อยละ 9.9 ระบุจำเป็นค่อนข้างน้อย ถึง ไม่จำเป็นเลย


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img