“บวรศักดิ์” สับ นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็น “ของปลอม” เหตุ รวบอำนาจบริหารเกินไป

Sharing

นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การปฏิรูปกฎหมายกับสังคมไทยในอนาคต” โดยย้ำความสำคัญ ถึงการปฏิรูปกฎหมายว่า เป็นรากฐานการปฏิรูปประเทศในทุกด้าน พร้อมชี้ถึงปัญหาอันมีสาเหตุมาจากกฎหมาย ที่มีการรวมศูนย์อำนาจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมแต่อุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่ บนนิยามว่า “เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา การพัฒนาไม่ยั่งยืน” จึงจำเป็นต้องสร้างกฎหมายที่ดี เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

“รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา มีการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 แห่ง แต่คนตัดสินใจอยู่ที่ส่วนกลาง ทำให้ไม่เกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษจริง เพราะไม่มีการกระจายอำนาจที่แท้จริง จึงต้องเอาเรื่องการกระจายอำนาจเป็นหัวใจสำคัญในการปฏิรูปบ้านเมือง เพราะตอนนี้ต่างคนต่างใหญ่ อำนาจข้าใครอย่าแตะ” นายบวรศักดิ์ กล่าว

ขอบคุณ : แนวหน้า


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img