ยังไม่อนุมัติ เก็บประกันสังคมเพิ่มจาก 750 เป็น 1,000 แต่เผยผลรับฟัง อ้างส่วนใหญ่ “เห็นด้วย” ?

Sharing

ปลัดกระทรวงแรงงาน  แจงบอร์ดประกันสังคม ยังไม่อนุมัติเก็บเ งินสมทบเพิ่ม จาก 750 บาท เป็น 1,000 บาท ย้ำรับฟังความเห็นผู้ประกันตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

จากกรณีกระแสข่าวการเก็บเงินค่าประกันสังคมเพิ่มจากเดือนละ 750 บาทเป็นเดือนละ 1,000 บาท โดยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากนั้นนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติให้ดำเนินการใด ๆ แต่เป็นเพียงข้อเสนอของคณะกรรมการประกันสังคมเมื่อเดือนสิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นการเพิ่มฐานการเก็บเงินสมทบจากเดิม เก็บผู้มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท จำนวน 5% เป็นเงินเดือนละ 750 บาท ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปี 2538 เป็นเวลา 20 ปีแล้ว โดยขณะนั้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่ 111 บาท แต่ปัจจุบันอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่ 310 บาท อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าคณะกรรมการประกันสังคมยังไม่ได้อนุมัติการเก็บเงินผู้ประกันตนเพิ่มแต่อย่างใด โดยสำนักงานประกันสังคมจะศึกษาผลกระทบและรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากทุกฝ่ายให้รอบด้าน เพื่อรวบรวมเสียงส่วนใหญ่ของผู้ประกันตน ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม หรือโทรสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

ด้านนายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่าที่ผ่านมาได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการเพิ่มฐานการเก็บเงินสมทบแล้ว 5 ครั้ง ใน 4 ภาคของประเทศ ซึ่งเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย เมื่อรับทราบข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้น แต่ยังมีความคิดเห็นต่างอยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม สำนักงานประสังคมยังคงรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกันตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ขณะที่ปัจจุบันกองทุนประกันสังคมมีเงินสะสม 1.88 ล้านล้านบาท มีรายได้จากการลงทุน 58,000 ล้านบาท รายจ่าย 70,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่จ่ายเงินสมทบกรณีชราภาพ และค่ารักษาพยาบาล และยืนยันสภาวะกองทุนประกันสังคมไม่มีปัญหา การบริหารกองทุนประกันสังคมเป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีความโปร่งใส


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img