“ไทกร” แนะ “เพื่อไทย” หยั่งเสียงเลือกหัวหน้าพรรคแบบ ปชป.ถึงจะสมกับการอ้าง ปชต.

Sharing

นายไทกร พลสุวรรณ อดีตแกนนำขบวนการอีสานกู้ชาติ และอดีตแกนนำกลุ่มกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณ โพสต์เฟซบุ๊กถึงขั้นตอนการเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งสะท้อนหลักการประชาธิปไตย ระบุว่า ประชาธิปัตย์นำหน้าเพื่อไทย เรื่องประชาธิปไตยภายในพรรค ประชาธิปไตยในพรรคการเมืองเป็นเรื่องสำคัญ เพราะพรรคการเมืองคือองค์กรนำในการนำพาประเทศไปสู่ประชาธิปไตย เพราะพรรคการเมืองคือองค์กรที่จะเข้ามาควบคุมอำนาจรัฐและปกครองประเทศ

หากโครงสร้างของพรรคกระบวนการได้มาซึ่งผู้นำพรรคเป็นไปตามหลักการและวิธีการประชาธิปไตยก็จะเป็นหลักประกันว่า หากพรรคการเมืองพรรคนั้นขึ้นปกครองประเทศ รัฐบาลของพรรคการเมืองนั้นก็จะยึดมั่นและปกป้องประชาธิปไตย พร้อมกับการบริหารและปกครองประเทศโดยยึดหลักการวิธีการและรูปแบบประชาธิปไตยเป็นหลักสำคัญ

การที่พรรคประชาธิปัตย์ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคได้มีส่วนร่วมในการหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าพรรคถือเป็นก้าวสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์ในการพัฒนาให้เป็นพรรคการเมืองที่เต็มไปด้วยจิตวิญญานประชาธิปไตย เป็นประชาธิปไตยทั้งเนื้อหาและรูปแบบ เป็นประชาธิปไตยทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและแข็งแกร่ง เป็นความก้าวหน้าที่พรรคการเมืองอื่นๆควรเอาเยี่ยงอย่าง

ดังนั้น จึงอยากให้พรรคเพื่อไทยซึ่งประกาศจุดยืนว่ายืนอยู่ข้างฝ่ายประชาธิปไตยนำวิธีการหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าพรรคมาใช้ เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคมีส่วนร่วมในการกำหนดตัวผู้นำพรรค เพื่อแสดงให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทย เป็นพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยที่แท้จริง ไม่ใช่ให้คนใดคนหนึ่ง หรือครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง มากำหนดว่าใครจะเป็นหัวหน้าพรรค หากเป็นเช่นนั้นก็เหมือนร่างเผด็จการที่สวมเสื้อคลุมประชาธิปไตย เหมือนสุนัขจิ้งจอกที่นำหนังราชสีห์มาห่อหุ้มร่างของตน พรรคเพื่อไทยจะยิ่งห่างไกลจากการเป็นสถาบันการเมืองไปทุกที

เช่นเดียวกับ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีต ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ประชาธิปไตยของประเทศ ต้องเริ่มต้นจากพรรคการเมือง การได้มาซึ่งหัวหน้าพรรค จึงต้องปราศจากการครอบงำ ซึ่งแนวทางที่พรรคปชป. จะให้สมาชิกพรรคหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าพรรค ถือเป็นทิศทางการตอบโจทย์ประชาธิปไตยของประเทศอย่างแท้จริง ดังนั้นถ้าทุกพรรคการเมือง มีความจริงใจต่อประเทศ ควรจะมีจุดเริ่มต้นของความเป็นประชาธิปไตยจากพรรคการเมืองเสียก่อน สังคมจึงจะเชื่อได้ว่าเป็นประชาธิปไตยจริง


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img