ประกาศแล้ว ! คำสั่งคลายล็อกการเมือง ปล่อยพรรคทำงานธุรการ – ห้ามหาเสียง – ทำไพรมารีอย่างง่าย

Sharing

วันนี้ (14 กันยายน)  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 13 /2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) มีรายละเอียดสำคัญเช่น ให้สามารถดำเนินธุรการของพรรคการเมืองต่างๆ สามารถสรรหาสมาชิกพรรค สรรหาผู้สมัคร จัดการระดมทุนของพรรค

โดยใน ข้อ 6  ระบุว่า พรรคการเมืองจะดำเนินการประชาสัมพันธ์หรือติดต่อสื่อสารกับผู้ดำรงตำแหน่งใดๆภายในพรรคการเมืองและสมาชิกของพรรคการเมืองของตน โดยวิธีผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่การดำเนินการนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการหาเสียง ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะรักษาความสงบแห่งชาติอาจกำหนดลักษณะต้องห้ามของการประชาสัมพันธ์หรือการติดต่อสื่อสารที่จะมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือสั่งให้มีการระงับ การดำเนินการดังกล่าวก็ได้

คลิกอ่านคำสั่งฉบับเต็มได้ที่ :

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 13 /2561

ขอบคุณ : มติชน


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img