กกต.เริ่มขั้นตอนแบ่งเขตเลือกตั้ง ยันเร่งดำเนินการ คาดเสร็จภายใน 60 วัน

Sharing

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต. แถลงว่า กกต.ได้เห็นชอบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และจะมีการประชุม กกต.เพื่อทำการแบ่งเขตเลือกตั้งในวันนี้ ซึ่งตามระเบียบกำหนดให้ภายใน 3 วัน กกต.ต้องประกาศจำนวน ส.ส.ที่แต่ละจังหวัดพึงมี จากนั้น ผอ.กกต.ประจำจังหวัดจะนำจำนวน ส.ส.แต่ละจังหวัดไปทำการแบ่งเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นๆ ใช้เวลา 14 วัน มี 3 รูปแบบ ก่อนที่จะปิดประกาศที่หน้าสำนักงาน กกต.จังหวัดหรือศาลากลาง เป็นเวลา 10 วัน ให้พรรคการเมืองและประชาชนแสดงความคิดเห็น และภายใน 3 วัน หลังสิ้นสุดการรับฟังความเห็น ผอ.กกต.ประจำจังหวัด ประมวลความเห็นแล้วไปพิจารณาปรับปรุงรูปแบบการแบ่งเขตและรายงาน กกต. ซึ่ง กกต.มีเวลาพิจารณาชี้ขาดภายใน20 วัน รวมไม่เกิน 45-50 วัน จะได้เขตเลือกตั้งในแต่ละจังหวัดโดยคาดการณ์ไว้ว่าใช้เวลาประมาณ 60 วัน แต่ละพรรคจะได้คัดเลือกผู้สมัครโดยกรรมการสรรหาผู้สมัครของแต่ละพรรคการเมือง

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวต่อว่า สำหรับจำนวนราษฎรที่จะใช้ในการแบ่งเขตเลือกตั้งนั้น ตามระเบียบนี้ให้ใช้จำนวนราษฎรทั้งประเทศที่สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประกาศเรื่องจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยถือได้ว่าเป็นประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งตามที่ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. กำหนดไว้ ซึ่งจำนวนประชากรต่อ ส.ส. 1 คน จะใช้ประชากร 189,110 คน และแม้ว่าในอนาคตการเลือกตั้งจะไม่ใช่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 และมีการประกาศจำนวนราษฎรใหม่ก็ไม่กระทบกับการแบ่งเขตเลือกตั้งที่ดำเนินการไป เพราะกฎหมายยึดประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวอีกว่า ส่วนการกำหนดวันเลือกตั้ง เป็นอำนาจของ กกต.โดยหลังมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งแล้ว กกต.จะประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง ซึ่งต้องดูความพร้อมของสำนักงานและพรรคการเมืองซึ่งจะต้องมีสาขาและตัวแทนพรรคการเมืองตามที่กฎหมายกำหนด เพราะมาตรา 145 ยังไม่ได้ถูกยกเลิก ส่วนสำนักงานมีหน้าที่สนับสนุนการเลือกตั้งให้เรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรมเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องงบประมาณอบรมคน กรรมการประจำหน่วยทั้งหมด 95,000 หน่วย มีกรรมการ หนึ่งล้านคนเป็นการดำเนินการเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 แต่พรรคการเมืองต้องมีสาขาและสมาชิกอย่างไรก็ตาม วันเลือกตั้งที่แน่นอนนั้น จะมีความชัดเจนในการประชุมร่วมกันระหว่าง คสช. แม่น้ำ 5 สาย กกต. และพรรคการเมือง รอบสอง อย่างไรก็ตาม สำหรับระเบียบ กกต.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ขณะนี้ผ่านความเห็นชอบของ กกต.แล้ว อยู่ระหว่างการตรวจทานคำถูกผิดจากนั้นจะเสนอให้ประธานกกต.ลงนามคาดว่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ไม่เกินสัปดาห์หน้า


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img