ชาวบ้าน หวั่น! กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งไม่โปร่งใส หลังจำนวน ส.ส.ลด

Sharing

มติชนสุดสัปดาห์ รายงานว่า นายชัยภูมิ ศรีวิจิตร ประชาชนชาว ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ กล่าวถึงจำนวน ส.ส.ของอุตรดิตถ์ ที่จะลดลงเหลือ เพียง 2 คนจาก 3 คน  สิ่งที่จะตามมาคือ จะต้องมีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่จาก 3 เขตให้เหลือ 2 เขตเลือกตั้ง ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่รู้เลยว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งจะออกมารูปแบบใด อย่างไรก็ตาม ขณะนี้พบว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 3 รูปแบบแล้ว แต่ยังปิดไว้เป็นความลับทางราชการอยู่

นายชัยภูมิ ระบุอีกว่า การแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.อุตรดิตถ์ทั้ง 2 เขต ส่วนตัวมองว่าไม่น่าจะเป็นความลับของทางราชการอะไร แต่ควรที่จะเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบ หรือก่อนการแบ่งเขตเลือกตั้งว่าจะออกมาเป็นทั้ง 3 รูปแบบนั้นก็ควรสอบถามหรือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการแบ่งเขต ไม่ใช่ให้ กกต.อุตรดิตถ์ กำหนดเองว่าอำเภอนั้น ตำบลนี้ หมู่บ้านนี้อยู่เขตนั้นเขตนี้แล้วมาให้ประชาชนยอมรับ แบบนี้ก็เท่ากับว่าปิดกั้นประชาชนหรือไม่อย่างไร ดังนั้น เรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.อุตรดิตถ์ควรเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบ ไม่ใช่อ้างอย่างเดียวว่า ความลับยังเปิดเผยไม่ได้ ยังไม่ถึงเวลา ต้องรอประกาศจากส่วนกลางก่อนถึงจะให้ประชาชนรับทราบ หากทำงานกันแบบนี้ก็ถือว่า ยังไม่ไปไหน ยังย่ำอยู่กับที่ ควรทำงานเชิงรุกมากกว่านี้

 

ด้านนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. แถลงถึงการออกระเบียบว่าด้วยแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.และการแบ่งเขตเลือกตั้งในแต่ละจังหวัดว่า ผอ.กกต.ประจำจังหวัดใช้เวลา 14 วันนับจากวันวันที่ 19 กันยายน เป็นต้นไป เพื่อกำหนดรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง 3 รูปแบบ โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของระเบียบ กกต.ว่าด้วยการแบ่งเขตฯ เช่น การคำนึงถึงพื้นที่ที่ติดต่อใกล้ชิดกัน การอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 จากนั้นภายใน 10 วัน ผอ.กกต.ประจำจังหวัดจะติดประกาศให้ประชาชน พรรคการเมืองทราบเพื่อรับฟังความคิดเห็นเมื่อครบกำหนด ก็จะใช้เวลา 3 วันในการประมวลความเห็นและปรับปรุงทั้ง 3 รูปแบบ คือ วันที่ 13 ต.ค. ก่อนส่งให้ กกต.พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน ซึ่งก็จะครบกำหนดในวันที่ 5 พ.ย. จากนั้นเป็นขั้นตอนให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 6 พ.ย. รวมแล้วประมาณ 55 วัน


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img