“ซูเปอร์โพล” เผย คนไทยหนุน “จตุพร” ปรับท่าที สร้างความปรองดอง

Sharing

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล เสนอผลโพลเรื่อง ประชาธิปไตยแบบไทยๆ ในฝัน กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ 1,128 ตัวอย่าง วันที่ 19-22 ก.ย. พบว่าร้อยละ 96.7 ระบุประชาธิปไตยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศไทย ร้อยละ 3.3 ระบุไม่จำเป็น

ส่วนประชาธิปไตยแบบไทยๆ ในฝันที่ต้องการ ร้อยละ 88.6 ต้องการนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับซื่อสัตย์สุจริต ไม่โกง มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสูง ร้อยละ 83.0 ต้องการการมีส่วนร่วมปกครองบ้านเมืองและท้องถิ่นต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่เลือกตั้งแล้วจบ ร้อยละ 80.1 ต้องการความเท่าเทียมไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ร้อยละ 79.4 ต้องการนักการเมืองที่ไม่ก่อความขัดแย้ง ทำบ้านเมืองสงบสุข ไม่แบ่งสีเสื้อ ไม่มีการเมืองข้างถนน ร้อยละ 85.3 สนับสนุนท่าทีของ นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. เคลื่อนไหวการเมืองด้วยความสงบสุขสู่ความปรองดองของคนในชาติ ร้อยละ 3.4 ไม่สนับสนุน

ทั้งนี้ ร้อยละ 93.4 ไม่สนับสนุนนักการเมืองที่ใส่ร้ายป้ายสี ก่อขัดแย้งในประเทศเพราะบ้านเมืองเสียหาย ประชาชนเดือดร้อน และไม่ต้องการนักการเมืองหัวรุนแรงแบบเดิมๆ


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img