“ภูมิใจไทย” เปิดทาง สมาชิกพรรคส่งความเห็นการเมือง

Sharing

นายศุภชัย ใจสมุทร รักษาการรองเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยได้ประชุมพิจารณาอนุมัติเห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับ ประกาศอุดมการณ์และนโยบายพรรค รวมถึงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค กรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ ที่ทำการพรรค

ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าวจะมีกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรคที่ได้รับเชิญ 300คน เข้าประชุม และมีสมาชิกพรรคที่มาร่วมสังเกตการณ์อีก 200 คน

นายศุภชัย กล่าวต่อว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 15 วรรคสอง พรรคภูมิใจไทยขอเชิญชวนสมาชิกพรรคทุกท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ(ร่าง) ข้อบังคับพรรคภูมิใจไทย พ.ศ. 2561 เพื่อนำความเห็นของท่านสมาชิกไป พิจารณาก่อนการประชุมใหญ่พรรคภูมิใจไทย ในวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยผ่านช่องทางอย่างใดอย่างหนึ่ง ภายในวันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ดังนี้

  1. ส่งความเห็นไปยังเวปไซด์ www.bhumjaithai.com/ประกาศพรรค
  2. ส่งไปรษณีย์มายังสำนักงานใหญ่พรรคภูมิใจไทย เลขที่ 2159/11 ถนนพหลโยธิน แขวง ลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพฯ10900

Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img