“บิ๊กตู่” ใช้ ม.44 ปลดนายกเมืองพัทยา พร้อมตั้ง “สนธยา คุณปลื้ม” นั่งแทน

Sharing

ราชกิจจานุเบกษา ได้ลงประกาศคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่15 /2561  ซึ่งอาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวเรื่องการแต่งตั้งนายกเมืองพัทยา โดยระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคสช.ให้ พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี พ้นจากตําแหน่งนายกเมืองพัทยา ให้ นายสนธยา คุณปลื้ม เป็นนายกเมืองพัทยา และให้มีรองนายกเมืองพัทยาไม่เกินสี่คน ตามที่นายกเมืองพัทยาแต่งตั้งตามมาตรา 46 และมาตรา 48 (3) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา หรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคําสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นประการอื่น

โดยมีการแต่งตั้งให้  นายสนธยา คุณปลื้ม  เป็นนายกเมืองพัทยา โดยเห็นเหตุผลว่าเนื่องจากการบริหารงานเมืองพัทยาซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษผู้บริหารจะต้องมีศักยภาพสูง

ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งนายสนธยา เป็นนายกเมืองพัทยานั้น ให้เหตุผลว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่รับกับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซี จึงจำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img