ชาวสวนมะพร้าวโอด วิกฤติหนักในรอบ 20 ปี! ด้าน กนย.เตรียมเยียวยาสวนยางรายย่อยชั่วคราว

Sharing

โพสต์ทูเดย์ รายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มีมติเห็นชอบเสนอให้รัฐบาลจัดสรรงบกลาง  9,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางรายย่อยที่มีสวนยางไม่เกิน 10 ไร่  และเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิขึ้นทะเบียนไว้กับ กยท. ประมาณ  3 แสนราย   จากเกษตรกรสวนยางที่ขึ้นทะเบียน 1.7 ล้านราย เนื่องจากขณะนี้แนวโน้มราคายางตกต่ำ

ทั้งนี้ จัดงบช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางรายย่อยไร่ละ 1,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่  1 พ.ย. 2561-มี.ค. 2562  เนื่องจากแต่ละภาคจะกรีดยางเวลาไม่เท่ากัน

 ขณะที่ความเดือดร้อนของชาวสวนมะพร้าว จากวิกฤติราคาที่ตกต่ำนั้น บุญทิพย์ อ่างแดง เกษตรกรบ้านอ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยกับ โพสต์ทูเดย์ ว่า ปัจจุบันซื้อหน้าสวน 4 บาท ซึ่งชาวสวนมะพร้าวเองเมื่อหักค่าใช้จ่าย ค่าสอยค่าเก็บแล้วจะเหลือเพียงลูกละ 1-2 บาท จากปี 2560 ซึ่งราคารับซื้อหน้าสวนสูงถึงกิโลกรัมละ 27-29 บาท บุญทิพย์ จึงขอให้รัฐบาลจริงจังกับการลักลอบนำมะพร้าวเถื่อนเข้าประเทศ เพราะขณะนี้แม้จะไม่อนุญาตให้นำเข้า แต่ราคามะพร้าวก็ยังไม่ดีขึ้น เชื่อว่ายังคงมีมะพร้าวเถื่อนหมุนเวียนอยู่ในระบบ และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว

ในตอนท้าย ชาวสวนมะพร้าวผู้นี้ เปิดเผยว่า ขณะนี้ชาวสวนมะพร้าวทับสะแกและพื้นที่ใกล้เคียงประสบปัญหาเช่นนี้ทุกคน ตั้งแต่ทำมะพร้าวขาวมากว่า 20 ปี ไม่เคยเจอวิกฤติที่หนักหนาสาหัสเช่นนี้ แม้ในอดีตราคาจะต่ำ แต่ค่าครองชีพ และปริมาณของที่ขายออก ก็ไม่ทำให้เดือดร้อนเช่นนี้ จึงอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือด่วน


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img