“รองหัวหน้าพรรค ภท.” เผย แนวคิดพัฒนาภาคตะวันตก ดันปลูก “ผักออร์แกนิก” ส่งออกทั่วโลก

Sharing

ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงความเคลื่อนไหวภายในพรรค ว่า พรรคได้วางตัวรองหัวหน้าพรรคดูแลพื้นที่ต่างๆ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาของประชาชน พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข เพื่อให้ทีมยุทธศาสตร์ส่วนกลาง ทำเป็นนโยบาย

ส่วนตัวได้รับมอบหมายดูแลพื้นที่ภาคกลางและตะวันตก พื้นที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นพื้นที่ทำเกษตรกรรมขนาดใหญ่ ยังเป็นพื้นที่แรงงานซึ่งมีแรงงานต่างด้าวที่มีความจำเป็นต่อภาคอุตสาหกรรม

ดร.บุญลือ กล่าวต่อว่า เบื้องต้นได้เสนอแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ด้าน คือ

  1. ขยายวีซ่าให้แรงงานต่างด้าว พร้อมกับการเปิดด่านให้ค้าขายกับจังหวัดที่ไม่มีปัญหาเรื่องความมั่นคง เช่น จ.กาญจนบุรี, จ.ราชบุรี, จ.สมุทรสาคร, จ.สมุทรสงคราม, จ.นครปฐม, จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์
    2. สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน ในพื้นที่ภาคกลางและตะวันตกและภาคใต้บางส่วน เพื่อสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ ลดการนำเข้าไฟฟ้า เพิ่มปริมาณการบริโภคพืชพลังงาน สนับสนุนพลังงานสะอาด และลดปัญหาความขัดแย้งจากการสร้างโรงไฟฟ้าทางหลัก
    3. ลดการนำเข้าสินค้าพืชผลทางการเกษตร จากต่างชาติ
    4. ลดการนำเข้าเนื้อสัตว์ จากต่างชาติ พร้อมสนับสนุนนวัตรกรรมด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการผลิตวัตถุดิบ
    5. ลดการใช้ ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ตั้งเป้า 1 ปีจะต้องลดให้ได้ 10% พร้อมส่งเสริมการเพาะปลูกในรูปแบบ “ออแกนิกส์” ให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อส่งขายทั่วโลก สอดรับกับเทรนด์โลก ที่ประชาชนหันมาสนใจเรื่องบริโภคกันมากขึ้น

“เชื่อว่านโยบายที่นำเสนอ ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดรายได้แค่คนพื้นที่ สร้างความมั่นคงทางอาหาร จะได้รับการตอบรับจากทีมยุทธศาสต์ส่วนกลางของพรรค” ดร.บุญลือกล่าว


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img