“อัษฎางค์” แนะประชาธิปัตย์ ชี้ หลัก “ประชาธิปไตย” ชัดเจนอยู่แล้ว ไม่ต้องเติม “เสรีนิยม” เพื่อสร้างเอกลักษณ์

Sharing

รศ.อัษฎางค์ ปาณิกบุตร นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวถึงหลัก “เสรีนิยมประชาธิปไตย” ที่พรรคประชาธิปัตย์ชูเป็นคำขวัญในขณะนี้ว่า ประชาธิปไตยมันเป็นเสรีนิยมอยู่แล้ว มันไม่มีประชาธิปไตยคอมมิวนิสต์ เพียงแต่ตอนนี้เราเป็นทุนนิยมผูกขาด ถามว่าคนที่เป็นรัฐบาลมา 2 สมัย ทำอะไรได้บ้าง เอาแค่นี้ อย่าไปคิดอะไรมาก

ทั้งนี้ ถ้าจะนิยามความหมายของประชาธิปไตยเสรีนิยมตามแบบฉบับประชาธิปัตย์ เช่น เป็นหลักประชาธิปไตยที่ดี มีการตรวจสอบถ่วงดุล ไม่ผูกขาด เคารพเสียงข้างน้อย เหล่านี้เป็นหลักการใหญ่ๆของประชาธิปไตยเหมือนเดิม เพราะวิถีประชาธิปไตยมี 4 อย่างคือ 1.เคารพเหตุผลมากกว่าคน 2.การประนีประนอม 3.การเชื่อกติกาส่วนรวม 4.หลักเสียงข้างมาก ดังนั้น เรื่องหลักการประชาธิปไตย ไม่ได้แตกต่างกัน เพียงแต่เราไม่ได้เอามาใช้ เราไม่รู้จักวิถีชีวิตประชาธิปไตย เราไม่รู้จักสังคมประชาธิปไตย

รศ.อัษฎางค์ ยังกล่าวถึงข้ออ้างของการออกแบบระบบเลือกตั้งใหม่ เพื่อไม่ให้มีพรรคการเมืองที่เข้มแข็ง โดยหวังเกิดการเจรจาต่อรองหรือตรวจสอบกันระหว่างกลุ่มการเมืองว่า ตามหลักประชาธิปไตยต้องให้ระบบพรรคการเมืองแข็งแรง แล้วสร้างระบบตรวจสอบถ่วงดุลโดยประชาชน และสื่อมวลชน ให้การศึกษาประชาธิปไตยแก่ประชาชน ไม่ใช่การออกแบบระบบการเลือกตั้งใหม่ ทำให้เกิดระบบพรรคเบี้ยหัวแตกแล้วเน้นตัวบุคคลกันแบบนี้


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img