กกต.เดินหน้าคัดเลือก ส.ว. กำหนดวันคัดเลือกเบื้องต้น 30 ธ.ค.นี้ เผย “มหาดไทย” เป็นหน่วยงานสนับสนุนหลัก

Sharing

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงขั้นตอนการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ว่า กกต. ได้กำหนดปฏิทินการดำเนินการเอาไว้ ตั้งแต่การรับสมัครการคัดเลือกในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ

เบื้องต้นกำหนดวันคัดเลือก ส.ว. ระดับอำเภอ โดยวันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2561 ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรกจะถือว่าได้รับการคัดเลือก

จากนั้นอีก 7 วัน หรือประมาณวันที่ 6 มกราคม 2562 จะมีการคัดเลือกในระดับจังหวัด โดยวิธีการคัดเลือกจะเหมือนกับในระดับอำเภอ ต่างกันที่ผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องมีคะแนนสูงสุด 4 ลำดับแรก และอีก 10 วัน หรือไม่เกินวันที่ 16 มกราคม 2562 จะมีการคัดเลือกระดับประเทศ

เมื่อขั้นตอนการคัดเลือกทุกระดับเสร็จสิ้น กกต.จะเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมดให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ภายในวันที่ 22 มกราคม 2562 เพื่อคัดเลือกอีกครั้งให้เหลือ 50 คน  ส่วนสมาชิกวุฒิสภาที่เหลือ 200 คน ทางคณะกรรมการสรรหา จะทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่เหมาะสมต่อไป

การดำเนินการครั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย จะเป็นหน่วยงานหลักเข้ามาให้การสนับสนุน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นายอิทธิพร ระบุอีกว่า การเลือกตั้งทั้ง 3 ระดับ คือ ส.ว. ส.ส. และท้องถิ่น ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของประเทศ ที่จะก้าวต่อไปข้างหน้า ดังนั้นจึงขอให้ทุกคนร่วมมือกัน เพื่อให้ได้คนที่ดี มีคุณธรรม เข้ามาบริหารประเทศ โดยสิ่งที่ กกต.ต้องการขอความร่วมมือมี 3 ช่วงระยะเวลา คือ การเลือก ส.ว.ตามบทเฉพาะกาล การเลือกตั้ง ส.ส. และการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งขณะนี้ร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับเลือกตั้งท้องถิ่น สนช. รับหลักการวาระแรกทั้ง 6 ฉบับแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคมนี้


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img