“อ.จุฬาฯ” หนุนใช้ระบบออนไลน์ พัฒนาการศึกษา ยกระดับทรัพยากรมนุษย์

Sharing

ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย กล่าวถึงอนาคตการศึกษาของประเทศไทย ในอนาคตว่า ต้องทบทวนนำเทคโนโลยีออนไลน์ มาใช้สร้างประโยชน์แก่การศึกษาให้มากขึ้น เพราะการใช้เทคโนโลยีออนไลน์ จะช่วยลดข้อจำกัดเรื่องเวลา สถานที่ เปิดโอกาสให้การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง

ตามหลักแล้วมี 3 สิงที่ต้องคำนึงถึงคือ ตัวเทคโนโลยี ความสามารถครู และความสามารถของนักเรียน ถ้า 3 อย่างนี้ไปด้วยกันได้ การเรียนออนไลน์จะประสบความสำเร็จ สำหรับประเทศไทย ครู กับเด็กคือถูกตั้งคำถามเรื่องความพร้อม เพราะครูใช้เทคโนโลยีได้ แต่ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับนักเรียน ที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างเต็มที่ ตรงนี้ต้องหาวิธีการแก้ไข

ผศ.อรรถพล กล่าวต่อว่า ในประเทศที่การเรียนออนไลน์ ได้รับความนิยม ทั้ง ฟินแลนด์ ออสเตรเลีย จะพบว่าทรัพยากรมนุษย์มีคุณภาพในทุกช่วงวัย เพราะการเรียนออนไลน์ทำให้ผู้เรียนในระบบ มีความรู้ที่กว้างมากขึ้น ลึกมากขึ้น จากการเข้าถึงแหล่งความรู้ที่มีอยู่รอบตัว ขณะที่การเรียนในห้องเรียนมีบทบาทในการเสริมสร้างทักษะการเข้าสังคมและการทำงานเป็นทีม กลุ่มนี้ จะกลายเป็นอนาคตที่ดีของชาติ ในขณะที่กลุ่มผู้ใหญ่ จะมีความรู้หลายแขนง เพราะการเรียนออนไลน์ ช่วยเติมข้อมูลใหม่เข้ามาในหัวตลอดเวลา ผลลัพท์ระยะยาวคือการลดอัตราว่างงาน เนื่องจากการเสริมสร้างความรู้ จะทำให้พลเมืองทันโลก และทันอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img